top of page

סוכל ניסיון להשתלט על הטלפונים של שופטים בתל אביב ובמרכזבחודשים האחרונים זיהו במחלקת הביטחון במערכת המשפט ניסיונות חוזרים של ארגוני טרור "להדביק" טלפונים ניידים של השופטים בפוגען - וזאת דרך יצירת קשר הווסטאפ וברשתות החברתיות ושידול להורדת אפליקציות זדוניות.


אתמול אחרי חצות התקבלו דיווחים על ניסיון פריצת סייבר במכשירי הטלפון הסלולריים של שופטים מבית המשפט המחוזי בתל אביב וממחוז מרכז.


התוכנית כללה הפצת הודעות טקסט ושיחות טלפון למכשירים הניידים של השופטים במטרה להשיג גישה ושליטה על הטלפונים שלהם.


למרבה המזל, השופטים הפגינו רמת ערנות ראויה לשבח על ידי הימנעות מפתיחת ההודעות החשודות ודחיית השיחות, ולמעשה סיכלו את ניסיונות הפריצה.


בתגובה לאירוע, צוות האבטחה של מערכת בתי המשפט הפגין פעולה מהירה באמצעות חוזר ליידע ולהתריע את השופטים על איום הסייבר הפוטנציאלי. האמצעים שיישמו על ידי מחלקת האבטחה נועדו למנוע כל הפרה אפשרית של הפרטיות והאבטחה במערכת המשפט.


מערכת בתי המשפט מצביעים על כך שמקורו של ניסיון הפריצה הגיע מאיראן, מה שמאותת על איומים חיצוניים המכוונים למערכת המשפט.


מיד לאחר האירוע, השופטים תודרכו וקיבלו הנחיות לגבי אמצעי הזהירות החיוניים לשמירה על ערוצי התקשורת האישיים והמקצועיים שלהם.


התגובה בזמן של צוות האבטחה לא רק מדגישה את המשמעות של מודעות מוגברת, אלא גם מחזקת את חוסנה של מערכת המשפט נגד פריצות סייבר פוטנציאליות.


דוברות בתי המשפט סירבה להגיב לידיעה.

Comments


bottom of page