top of page

מנהל בעירייה נהג לגעת בעובדת שלו, אלמנתו והעירייה יפצו אותה ב-287 אלף שקלבית הדין לעבודה בחיפה, קבע לאחרונה שעובדת ברשות מקומית שעברה הטרדה מינית מצד מנהלה תפוצה ב- 287 אלף שקל. השופטת דניה דרורי קבעה כי העירייה ועזבונו של המנהל, שבינתיים הלך לעולמו ישלמו ביחד את הפיצוי.


התובעת, שהתקבלה לעבודה במסגרת תכנית עידוד לאנשים עם מוגבלות, החלה לעבוד כמנהלת אדמיניסטרטיבית בינואר 2008. לטענתה, המרחק הפיזי של המחלקה שלה מבניין העירייה הקל על הטרדה מינית מתמשכת של מנהלה לאורך השנים.


בתביעתה שהוגשה בנובמבר 2018, פירטה התובעת תיאור מזעזע של ההטרדות שעברה. היא תיארה מקרים שבהם המנהל נגע בה בצורה בלתי הולמת ללא הסכמה, העיר הערות, חדר לפרטיותה וחשף אותה לציורים של תנוחות מין ושאל אותה איזו מהן היא אוהבת. 


עוד נטען שהמנהל נהג לצפות בסרטים פורנוגרפיים במהלך העבודה, וחרף בקשתה שיפסיק הוא המשיך בכך לדבריה, כתוצאה מהמעשים אלה היא פיתחה פוסט טראומטית אשר הצריכו טיפול תרופתי.

 

למרות הכחשות של אלמנת המנהל והעירייה באשר לטענות, השופטת דרורי הדגישה את הודאת המנהל לפני מותו כי המנוח הודה באוזני הממונה בהתייחסויו ת ואמירות מיניות - המנוח הודה שנהג לדבר "גסויות" עם התובעת.

 

בפסק דינה הדגישה השופטת דרורי כי התובעת הוכיחה בהצלחה את קיומה של סביבת עבודה עוינת רצופת קונוטציות מיניות.


כמו כן, השופטת מתחה ביקורת על העירייה ואמרה "הוכח שהעירייה לא נקטה באמצעים סבירים בנסיבות העניין כדי למנוע את ההטרדה המינית שכן לא פרסמה תקנון כנדרש בקרב עובדי האגף, לא דאגה לקיום סביבת עבודה בלא הטרדה מינית, ולא ערכה פעולות הדרכה והסברה בקרב עובדי האגף".

 

סוף דבר: התביעה מתקבלת.

בנסיבות אלה חויבו אלמנת המנהל והעירייה, ביחד ולחוד, לפצות את העובדת ב-259,000 שקל בגין טיפולים רפואיים וכן פיצוי גלובאלי בגין כאב וסבל. בנוסף, הם חויבו לכסות את הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך דין בסך 27,600 שקל.

 

 

Commentaires


bottom of page