top of page

הטיסה התעכבה וארקיע תשלם פיצוי של מאות אלפי שקלים לנוסעיםהטיסה התעכבה: ארקיע תשלם כ- 350 אלף שקל כפיצוי ל-84 נוסעים בעקבות עיכוב בטיסה של 9.5 שעות. פסק הדין, המבוסס על תביעה שהוגשה עוד בשנת 2022, שופך אור על המורכבות והאחריות של חברות התעופה בכל הנוגע לזכויות נוסעים ותקנות התעופה.


התביעה, שיזמו התובעים, התרכזה סביב טיסה של ארקיע מפריז לתל אביב, שהייתה אמורה לצאת ב-17 ביולי 2022, בשעה 17:00. עם זאת, הטיסה נדחתה באופן משמעותי ב-9.5 שעות, מה שאילץ את הנוסעים לסבול המתנה ממושכת ללא מידע הולם מחברת התעופה.


התובעים טענו כי החלטתה של ארקיע לעכב את הטיסה ללא הודעה או נימוק ראויים עולה כדי הפרת התחייבויותיהם לפי חוק שירותי תעופה. לטענתם, כל נוסע זכאי להטבות שונות ובהן: שירותי סיוע ללא תשלום הכוללים מזון ומשקאות, החזר או טיסה חלופית ופיצוי כספי בסך 2,120 שקלים לנוסע בגין האיחור הניכר. כאשר מדובר בטיסה עד למרחק של 4,500 ק"מ. ומשכך, זכאים התובעים לפיצוי הסטטוטורי הקבוע בחוק שירותי תעופה.


מנגד טענו הנתבעות בכתב ההגנה כי העיכוב בטיסה נבע מסיבות בלתי צפויות שאינן בשליטתם. הם ציינו תקלות טכניות, הצורך להקצות מחדש מטוסים ומגבלות באמצעי אבטחה מוגברים בשדה התעופה בפריז, במהלך תקופה מאתגרת ובשיאה של עונת התיירות לצד מגפת הקורונה.


עוד טענו, כי מטוס ארקיע היה מוכן לבצע את הטיסה אולם הביטחון המקומי בשדה התעופה בפריז סירב לקבל את המטוס לבידוק בשעה המתוכננת בשל מחסור בכח אדם ולכן המטוס נאלץ להמתין מספר שעות בנתב"ג עד לאישור הביטחון בפריז ומיד כאשר התקבל האישור יצא המטוס מנתב"ג לפריז. וכן, השקיעה משאבים רבים בטיפול הנוסעים והעניקה להם שירותי סיוע מכל סוג ושוברים לארוחות.


השופטת (בצילום) אביגיל פריי מבית משפט השלום ברמלה קבעה כי הטיסה המריאה בסופו של יום בשעה 2:30, למעלה מ- 9 שעות מהמועד בו הייתה הטיסה אמורה להמריא. וציינה כי, האיחור חורג מהמגבלה המותרת על פי תקנות התעופה.


עוד קבעה השופטת כי הנתבעות "השתיתו את לוח הטיסות המתוכנן שלהם ביחס לטיסה נשוא התביעה על איחור ידוע מראש של למעלה משעה. המדובר בבחירה כלכלית של הנתבעות, שהעדיפו לקבוע מראש לוח טיסה הכולל איחור. ניתן היה לצמצם את האיחור שהתהווה בפועל. אבן הדומינו הראשונה בשרשרת האיחורים הופלה על ידי הנתבעות, והתוצאה של איחור שהביא להגדרתה כטיסה שבוטלה הינו פועל יוצא של החלטה זו של הנתבעות".


סוף דבר:

השופטת פריי קבעה כי החלטת הנתבעים לחרוג מלוח הטיסות המקורי תרמה לשרשרת העיכובים שהובילה בסופו של דבר לביטול הטיסה. כתוצאה מכך, היא חייבה את ארקיע לפצות כל נוסע ב-2,120 שקלים בנוסף לפיצוי של 2,000 שקלים לנוסע, בסכום כולל של 346,000 שקלים. וכן הוצאות משפט ושכ"ט בסך 25 אלף שקל.

 Comments


bottom of page