top of page

מכת הפרוטקשן: חשודים נעצרו בחשד לסחיטת בעל עסק באשקלוןפרקליטות המדינה הגישה לאחרונה לשופט הקשוח נסר אבו-טהה מבית המשפט המחוזי בבאר שבע, כתב אישום חמור נגד אליאס סלומון (32) מאשקלון, שסחט באיומים, תקף ואיים על בעל עסק בעיר.


מכתב האישום שהגישה עו"ד שלומית מלקו, מפרקליטות מחוז דרום עולה כי במהלך אוקטובר האחרון פתח המתלונן עסק לממכר מזון ומשקאות.


בסמוך לפתיחה הגיע סלומון עם אדם אחר ודרש מהמתלונן לאפשר ללקוחות לשחק בקלפים תמורת כסף. בתגובה להתנגדות המתלונן אמרו לו סלומון והאחר כי אם הוא אינו מעוניין בכך, שיסגור את העסק. לאור האמור, אפשר המתלונן משחקי קלפים בעסק, תמורת כסף.


כשבוע לאחר פתיחת העסק, הגיעו סלומון עם האדם האחר אל העסק ודרש מהמתלונן שיעביר לו 50% מכלל הרווחים של העסק. המתלונן סירב ואמר לו כי הוא לא יכול מאחר ורק פתח את העסק.


בתגובה איימו סלומון והאחר על המתלונן שאם לא ישלם להם, הם ישרפו לו את העסק ויהרסו לו את כל התכולה של העסק. המתלונן שחשש מהשניים העביר להם סכום של אלפי שקלים במזומן. לאחר האמור, במספר רב של הזדמנויות נכנסו סלומון והאחר לעסק של המתלונן ודרשו ממנו שיעביר להם את חלקם ברווחי העסק, תוך שהם מאיימים עליו שאם לא יעשה כן, ישרפו לו את העסק.


באחת הפעמים הגיעו סלומון יחד עם אנשים נוספים פנה למתלונן שהיה בעסק, ודרש ממנו לצאת מהעסק. באותה העת, אח של המתלונן שהיה אף הוא בעסק, וראה את המתרחש, התקשר למוקד 100 וביקש את עזרת המשטרה. במקביל לאמור, מחוץ לעסק, תפס סלומון את המתלונן בגרון.


המתלונן ניסה להגן על עצמו ודחף את סלומון ממנו והנאשם בתגובה איים עליו בכוונה להפחידו ואמר לו "אני אראה לך מי אני, אתה לא תגיד לי מי אני, אתה לא תגיד לי ככה אני ארצח אותך", או בדומה לכך. באותה העת הגיעו לעסק שוטרים וסלומון והאחרים שהיו איתו ברחו מהמקום.


בתחילת החודש הגיע סלומון אל העסק, שתה ואכל במקום. בשלב מסוים ניגש אל המתלונן ודרש ממנו כסף. המתלונן סירב אך סלומון ניסה לקחת בכוח כסף מהקופה ובין השניים החל מאבק, כשהמתלונן מנסה למנוע ממנו בכוח לקחת את הכסף. אנשים שהיו בעסק נעמדו בין השניים וסלומון הצליח לקח מהקופה 800 ₪. בשלב מסוים אמר המתלונן שהוא הולך למשטרה, ובתגובה ענה לו סלומון "תלך אני אראה לך מה זה".


בעקבות אירועי הסחיטה החליט המתלונן לסגור את העסק למספר ימים. לאחר הפתיחה המחודשת הגיעו סלומון והאחר אל העסק, פנו את המתלונן, שהיה שם ושאלו אותו מדוע סגר את העסק. המתלונן השיב להם שהוא לא רוצה שהם ייקחו ממנו כסף, והם בתגובה אמרו לו שכל זמן שהוא עובד, הוא חייב לשלם להם ואם לא יעבוד אמרו לו שזו "החלטה שלך" או בדומה לכך.


בבקשת המעצר עד תום ההליכים שהוגשה במקביל ציינה עו"ד מלקו כי: "... המשיב יחד עם אחר סחט באיומים ובכוח את המתלונן מספר רב של פעמים ובמשך תקופה של חדשים ולקח ממנו אלפי שקלים. מעשיו של המשיב הופסקו רק בשל העובדה שהמתלונן אזר אומץ והתלונן על המעשים במשטרה".


לסלומון יוחסו עבירות של סחיטה באיומים, סחיטה בכוח, תקיפה ואיומים.

Comments


bottom of page