top of page

תקיפה מזעזעת בחניה: צעירים דקרו נהג "צא מהרכב אם אתה גבר"צעיר בן 18 הודה בפציעה קשה ואיומים על פי כתב האישום, עת הגיע הקורבן יחד עם אשתו ברכבם לחניון ציבורי והחל בנסיעה לאחור במטרה לחנות את רכבו.

 

הנאשם וחבריו הגיעו למקום רכובים על אופניהם והחלו לנסוע במפגיע מאחוריו והפריעו לנתיב נסיעתו. בהמשך התקרב הנאשם אל הקורבן ואיים עליו באומרו "צא מהרכב אם אתה גבר".

 

מיד התקרבו חבריו של הנאשם לרכבו של הקורבן ופתחו את דלת הנהג. הקורבן יצא מרכבו ושאל לפשר התנהגותם ואז אמרו מי מהאחרים לנאשם "תן לו, תחתוך אותו. תדקור אותו".


או אז החלו האחרים לתקוף את הקורבן, בעוד הנאשם שלף סכין יפנית והחל פוצע את הקורבן באמצעותו, כשהוא מניעו בתנועות חיתוך ושיסוף מצד לצד במטרה לחתוך את הקורבן.

 

במקביל הוציאו האחרים פטישים שהיו בחזקתם והחלו מכים בקורבן. הנאשם  והאחרים פעלו בניסיון לתקוף את הקורבן כאשר הוא מנסה כל אותה העת להגן על זוגתו.

 

הנאשם דקר את הקורבן מספר פעמים וחתך אותו ברגלו ובידו. בד בבד החלה זוגתו לצעוק לעזרה והנאשם והאחרים החלו להימלט מהמקום. הקורבן דלק אחר הנאשם, בעט בו והנאשם נפל מאופניו, אז שלף הנאשם פעם נוספת את הסכין וניסה לתקוף את הקורבן באמצעותו.

 

כתוצאה ממעשיהם נגרמו לקורבן חבלות של ממש בזרוע ימין וכן חתכים בכתף ימין באורך של 4 ס"מ ובירך ימין באורך של 15 ס"מ.

 

הנאשם נעצר ושהה במעצר במשך כחודש. (על חבריו נקבעו עונשים של עד 12 חודשי מאסר).

 

השופט (בצילום) בן ציון קבלר: "מצמררת המחשבה מה קצרה הדרך מאירוע שכזה לפגיעה של ממש בנפש. בריונות רחוב נלוזה גודעת את שגרת חייו של אזרח שליו ומותירה בו רשמים עזים וקשים. "רוח הבריונות" נושבת גם מתקיפת תלמיד אחר בבית הספר, אם כי חומרתה פחותה לאין שעור, אף עבירת התעבורה מעידה על תעוזה של מי שהחוק אינו מעניינו ולכבדו".

 

לסיכום:

השופט: "על הנאשם לשלם פיצוי למתלונן סך של 4000 שקלים ולבצע  200 שעות התנדבות בהתאם לתוכנית שתקבע על ידי שירות המבחן". 

 

עוד קבע השופט: "אני אוסר על הנאשם לקבל, או להחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 4 חודשים על תנאי למשך  שנתיים. מובהר לנאשם כי עליו להפקיד את רשיונו".

 

 

 

 

 

Comments


bottom of page