top of page

המועצה הארצית התנגדה - ראש הלשכה פעל להארכת כהונתה של עו"ד סקרב-19 בפברואר תקיים המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בחירות מיוחדות לנציג הלשכה בוועדה לבחירת שופטים. הבחירות הללו מגיעות עם החלפת עו"ד אילנה סקר, שכיהנה שלוש קדנציות רצופות.

 

אולם ניסיונותיו האחרונים של ראש לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר, להוביל להארכת כהונת סקר עוררה מחלוקת.

 

על פי חוק לשכת עורכי הדין, תקופת כהונתו של נציג הלשכה בוועדה לבחירת שופטים מוגבלת לשלוש קדנציות.

 

למרות מגבלה זו, בכר ניסה להוביל מהלך להארכת כהונת סקר פעם נוספת. הוא ניסה ללכת לטובת הכשרת ההארכה, שביקש באמצעות ועדת החוקה בראשות ח"כ שמחה רוטמן, עם זאת, מול התנגדות פוטנציאלית ומכשולים משפטיים, הכריז בכר על הבחירות הקרובות לנציג חדש.

 

בהתאם לתקנון הלשכה, כל שלושה מחברי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין רשאים להציע מועמדת אחת לתפקיד. מועמדויות וזאת יצטרכו להעשות עד ה-5 בפברואר, שבועיים לפני מועד הבחירות. הדרישה לנציגות אישה הכרחית לשמירה על איזון מגדרי, שכן הנציג השני בוועדה הוא גבר, עו"ד מוחמד נעמנה.

 

ניסיונו של בכר להאריך את כהונת שסקר התבסס על הטענה כי הוועדה לבחירת שופטים לא התכנסה במשך תקופה לא מבוטלת. הוא סבר כי אין להתחשב בתקופה לא פעילה זו בחישוב משך כהונת סקר. אולם נימוק זה זכה לביקורת מצד חברי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין.

 

גם המאמצים להאריך את כהונת סקר באמצעות תקנות חירום, המאפשרות הארכת מועדים בקשר עם מינויים בכירים, נתקלו באתגרים לא פשוטים. התברר כי הנוסח הנוכחי של התקנות ימנע ככל הנראה את הארכה. הדבר עורר חשש בקרב חברי לשכת עורכי הדין שהם עלולים לאבד ייצוג בוועדה לבחירת שופטים, במיוחד כאשר הישיבה הקרובה ב-20 בפברואר, בה ייבחרו שופטים לערכאות הנמוכות.

 

כדי להבטיח ייצוג בוועדה, הכריז בכר מיידית על הבחירות המיוחדות לנציגה חדשה. בחירות אלו יתקיימו לפני ישיבת הוועדה הבאה, תוך הבטחת נוכחותם של שני נציגים מלשכת עורכי הדין.

 

לסיכום, ההחלטה על קיום בחירות מיוחדות לנציג הלשכה בוועדה לבחירת שופטים מגיעה לאחר שניסיונות להאריך את כהונתה של עורכת הדין אילנה סקר נתקלו בהתנגדות ומכשולים משפטיים. הבחירות הקרובות יבטיחו שלשכת עורכי הדין תשמור על קולה וייצוגה בוועדה, שלה תפקיד מכריע בבחירת השופטים.

Comments


bottom of page