top of page

עו"ד נעצר בחשד שהעלים הכנסות בסך כולל של כ-4.4 מיליון שקלמאת: מגזין בית המשפט

מרדכי גרוס, עו"ד ובעלים של חברת ליגנומיקס העוסקת במתן שירותי משפט ואקטואריה, הובא היום (17/01) בפני בית משפט השלום בראשון לציון, בחשד להשמטת הכנסות בסכום כולל של כ-4.4 מיליון ₪. השפט אבי וסטרמן שחרר את החשוד בתנאים מגבילים.

 

מבקשת המעצר עולה כי במסגרת פעילות שביצעה היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה ברשות המסים (יהלום) בשיתוף פקיד שומה רמלה, עלה החשד כי גרוס, תושב חדיד, אינו מדווח על מלוא הכנסותיו ממתן שירותי משפט. בעקבות החשדות נפתחה כנגדו חקירה ונתפסו מסמכים מביתו, ממשרדו בתל אביב וממייצגו.

 

ממצאי החקירה מעלים כי בין השנים 2023-2021 לא דיווח החשוד על עשרות תקבולים מלקוחות החברה בסכום כולל של כ-1.2 מיליון ₪, ואת התקבולים הלא מדווחים הפקיד בחשבון הבנק הפרט שלו.


כמו כן עולה כי בין השנים 2019-2018 נצמחו לחשוד הכנסות בסך 902,548 ₪ ו-2,310,147 ₪ בגין מימוש הקצאת מניות, אשר לא דווחו בדוחותיו. השלכה של אי הכללת הכנסות אלה הינה אי חיוב במס ייסף (הגם שנוכה מהם מס במקור). מבדיקת חשבונות הבנק הפרטיים ש החשוד נמצאו הפקדות בסכומים הגבוהים משמעותית מהכנסותיו המדווחות.

 

Comments


bottom of page