top of page

השופט יעקב שפסר, הנשיא הבא של בית המשפט המחוזי בדרום


הגיע הזמן למנות נשיאים מוכשרים וחרוצים בעלי מזג שיפוטי נעים ואדיב. נראה שהנשיא בפועל של בתי המשפט השלום במחוז דרום, השופט יעקב שפסר, הוא השופט הראוי להתמנות בתור נשיא בית המשפט המחוזי במחוז דרום.


כשהודיע נשיא בתי המשפט השלום במחוז דרום, השופט אלון גביזון, לנשיאת בית המשפט העליון שבכוונתו לצאת לשבתון של שלושה חודשים, נוכח עניינים אישיים־משפחתיים, ועל רקע חילוקי הדעות במחוז הדרום ומתוך דאגה לטובת המערכת והמחוז – מונה במקומו, במינוי בפועל לנשיאות, השופט יעקב שפסר.


השופט יעקב שפסר נחשב לאחד השופטים הטובים ביותר במערכת המשפט. הוא כיהן לפני כן בתור סגן נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז־לוד, וכיהן גם בעבר בבית משפט שלום ובבית המשפט המחוזי במחוז דרום. מדובר היה במינוי מתבקש, שכן זה תפקיד שדורש רגישות ואסרטיביות רבה, ונראה כי הוא מיישם את תפקידו כראוי עד כה – והגיע העת לקדם אותו בתור נשיא בית המשפט המחוזי במחוז דרום.


כבר בתחילת דרכו יש שיאמרו כי ניתן היה לזהות את ניצני חריצותו וחריפות שכלו של השופט יעקב שפסר. בשנת 1983 סיים את לימודי המשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. לאחר התמחותו, שימש תובע בלשכת התביעות של משטרת ישראל. בשנות התשעים שירת במסגרת שירות המילואים כפרקליט בפרקליטות הצבאית, ומשנת 1995 במסגרת שירות המילואים כפרקליט בפרקליטות הצבאית. כבא אז רבים שיבחו אותו על עבודתו הציבורית.


בשנת 2003 מונה לכהן בתור שופט שלום במחוז דרום. בשנים אלו סיים בהצטיינות תואר שני במשפטי באוניברסיטת חיפה. לאחר מכן מונה לסגן נשיא בתי המשפט השלום במחוז דרום ואף קודם לכהונת שופט בית המשפט המחוזי במחוז דרום ובמחוז מרכז.

רבים משבחים את כושר מחשבתו וחדות הכרעותיו. "הלוואי והיו לנו במדינת ישראל עוד שופטים כמו כב' השופט יעקב שפסר. הידע, היחס האדיב, הסבלנות מאפיינים אותו וכל זאת למרות הקושי בלדון עשרות תיקים ביום אחד", מציינים עורכי הדין המופיעים מולו. גם שופטי בית המשפט העליון ממעטים לשנות את פסיקותיו. לרוב הם מאשרים את הכרעותיו בערעורים שמגיעים לפניהם.


משנת 2016 הוא כיהן בתור סגן נשיאת בית המשפט השלום במחוז מרכז־לוד ובשנה אחרונה מונה במינוי בפועל לנשיא בתי המשפט השלום במחוז דרום.

לאורך כל הקריירה השיפוטית שלו הוא מדורג גבוה בסקרי שביעות רצון – רשמיים ולא־רשמיים – שנעשים על ידי עורכי דין. אין חולק כי מזגו השיפוטי וידענותו המשפטית משמשים אותו היטב באולם בית המשפט – בכל מחוז שבו הוא מכהן. רבים מציינים כי הוא מצוי היטב בחומר וניכרת בחינתו הרחבה את טענות הצדדים, כך שלא נעלמות ממנו עובדות המקרה וטענות חשובות שעולות בעת הדיון. גם כאשר ישב בדיונים פליליים (בעיקר בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז) לא נקט אוטומטית את עמדת המדינה ונתן מקום לטענות הסניגורים – גם אם בסוף לא הכריע לטובת הנאשם. הוא נחשב גם למומחה גדול בתחום המסחרי, בדיני חברות וחדלות פירעון, כך גם בסוגיות כלכליות שמעורבים בהם בנקים ומוסדות פיננסים גדולים. כל פסיקה שלו בשום שכל ובתבונה זהירה.


מכל זה ועוד נראה לעודד את מערכת בתי המשפט למנות את השופט יעקב שפסר למינוי נשיא בית המשפט המחוזי במחוז דרום – ובכך לאותת למערכת כולה כי שופטים טובים מקבלים הכרה והוקרה לעבודתם השיפוטית הטובה. ניתן רק להצטרף לתקווה ששופטים כמוהו ימצאו את עצמם מקודמים – בעיקר כי מגיע לנו, הציבור, שופטים כאלו.

Comments


bottom of page