top of page

מדריך טיולים העלים הכנסות במיליוני שקלים, השופט התחשב בו והטיל עליו עבודות שירותמדריך טיולים בן 70 העלים מס בהיקף של מיליוני שקלים וייקנס ב-40 אלף שקל וירצה תשעה חודשי עבודות שירות, כך קבע השופט שלמה בנג'ו מבית משפט השלום בחיפה. המדריך הורשע על פי הודאתו בעשרות עבירות לפי חוק המע"מ, אולם בית המשפט בחר לא לגזור עליו מאסר בפועל בשל גילו ועברו הנקי.

 

במשך כשבע שנים פעל הנתבע כעוסק מורשה בתחום הדרכת טיולים ואתגרי ספורט. במהלך תקופה זו ביצע עסקאות בהיקף של כ-4.7 מיליון שקל אך דיווח למנהל מע"מ על 24,357 שקל בלבד.

 

בהמשך, שינה הנתבע את סיווגו לעוסק פטור, תוך התחמקות נוספת מדיווח על עסקאות בהיקף של 361,972 שקלים. בסך הכל הסתיר הכנסות בסך 5,063,019 שקלים תוך העלמת מס של כ-740 אלף שקלים.

 

במהלך המשפט הודה הנאשם ב-55 עבירות לפי חוק מע"מ. הגיעו הצדדים להסדר טיעון המגביל את עונשו לשנת מאסר בפועל לכל היותר. המדינה טענה לעונש המרבי בהתחשב בנזק המשמעותי שנגרם לשוויון בנטל המס. עם זאת, הנאשם הביע צער על מעשיו וביקש סלחנות, בהתייחס לגילו הגבוה והרצון "לסיים את חייו בצורה שקטה וטובה".

 

השופט בנג'ו הדגיש כי: "הנאשם הוא זה שביצע את המעשים באופן בלעדי, בכוונת מכוון, על מנת להתחמק מתשלום מס, תוך שהוא מוביל לשינוי עסקו לעוסק פטור במרמה ובתחבולה".

 

בהתחשב במכלול הנסיבות, קבע בית המשפט - כדי להמחיש את חומרת מעשיו של הנאשם במקום מאסר בפועל, גזר על הנאשם תשעה חודשי עבודות שירות במשטרת מרחב חיפה, בליווי שמונה חודשי מאסר על תנאי. כמו כן, הוא נקנס ב-40 אלף שקל, שניתן לשלם ב-10 תשלומים.

 

 

Comments


bottom of page