top of page

ירושלים: רשמת הפעילה סמכות חסרת תקדים, נשיאת העליון: "מהלך שהחוק הסמיך נשיא בית המשפט העליון לבצע"


בתפנית מפתיעה, ריבי לב-אוחיון, רשמת בבית משפט השלום בירושלים, קיבלה על עצמה סמכות ששמורה בדרך כלל לנשיא בית המשפט העליון.


האירוע התפתח כאשר ניסים בר-ששת, אחיו של מזכיר בית המשפט, הגיש תביעה קטנה לבית משפט השלום בירושלים. משכך, התבקשו הצדדים להודיע האם ולאן יש לדעתם להעביר את הדיון.


לאחר בדיקה במערכת "נט המשפט" גילתה הנשיאה חיות כי לב-אויון, שניהלה את התיק, הורתה להעבירו לבית משפט השלום ברמלה במחוז מרכז. הנשיאה חיות הדגישה: "בנסיבות העניין מצאתי להעיר כי הסמכות להעברת הליך בין מחוזות שיפוט לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט מוקנית לנשיאת בית המשפט העליון או לשופט אחר של בית המשפט העליון שהוסמך לכך"

כאמור, החלטת לב-אויון היוותה אפוא מהלך שרק נשיא בית המשפט העליון מוסמך לעשותו במפורש.

הפעלת סמכות חסרת תקדים זו מעלה שאלות לגבי גבולות סמכות השיפוט של רשם וההשלכות שעשויות להיות לה.

Comments


bottom of page