top of page

שגרת מלחמה: פצע רוכב אופניים וחזר לנהוג ״הוא חיוני בתקופת חרבות ברזל״


בתפנית לא צפויה קיבל לאחרונה בית המשפט לתעבורה בנוף הגליל, החלטה שנויה במחלוקת לקבל את בקשתו של נהג משאית לביטול פסילת רישיונו. פסיקה זו באה על רקע המלחמה המתמשכת בעזה, ומעלה חששות לגבי ביטחון הציבור.


השופטת ג'ידא עספור שאהין שקלה את הסיכונים הפוטנציאליים לציבור מול התועלת הנגזרת מעבודת האבטחה החיונית של הנהג המחייבת רישיון תקף. בסופו של דבר, השופטת החליטה שהיתרונות עולים על הסכנות הפוטנציאליות.


בספטמבר האחרון, סמוך למחלף זרזיר, היה מעורב נהג משאית שעובד בתעשייה הביטחונית בתאונת דרכים קשה. למרבה הצער, הנהג התנגש ברוכב אופניים – אשר נפצע באורח אנוש. עקב הרשעות תעבורה קודמות וחומרת התאונה, רישיונו נפסל תחילה לתקופה של 60 יום.


הנהג טען כי השוטר שפסל את רישיונו שם דגש מופרז על עבר התעבורתי שלו תוך התעלמות מרשלנות תורמת של רוכב האופניים. לטענת הנהג, רוכב האופניים חתך בפתאומיות, ולא הותיר לו ברירה אלא להתנגש בו.

הנהג הסביר עוד כי עיסוקו כולל סיור ושמירה על אתרים אסטרטגיים של מדינת ישראל. ורבים מעובדי החברה גויסו במסגרת צו 8, יש לו חשיבות מכרעת להחזיר את רישיונו על מנת למלא את תפקידו הביטחוני החשוב בתוך מצב החירום המתמשך.


מנגד טענה המדינה כי חומרת התאונה, לצד הרשעותיו הקודמות של הנהג, מסווגות אותו כאדם שנשקפת ממנו מסוכנות רבה ואין מקום להחזירו לכביש בשלב זה.


לאחר בחינת הראיות, קבעה השופטת ג'ידא עספור שאהין כי קיימים סימנים לכאורה לאשמתו של הנהג בתאונה, מה שמותיר מקום מועט לביטול הפסילה על הסף.


ממצאי החקירה העלו כי ככל הנראה הנהג לא הצליח לשמור על מרחק מספק מרוכב האופניים, וכתוצאה מכך התנגשות עם רוכב האופניים אשר ניסה להתמזג בנתיב הנסיעה. כמו כן, נקבע כי התאונה התרחשה בתנאי מזג אוויר רגילים עם ראות טובה.


בניגוד לטענת הנהג כי רוכב האופניים חתך לפניו, ראיות הראו כי רוכב האופניים השתלב בצורה מתונה בנתיב הנהג. השופטת לקחה בחשבון גם את עבר התעבורתי של הנהג, שכלל 16 הרשעות קודמות, שש מהן התרחשו בשנתיים האחרונות.


למרות זאת, השופטת ג'ידא עספור שאהין קבעה בהתחשב בתפקידו המכריע של הנהג בזמן המלחמה, השופטת קיבלה החלטה, מבלי ליצור תקדים, להיעתר לבקשת נהג המשאית ולקצר את תקופת הפסילה, ולמעשה סיימה אותה לאלתר. משכך, הורה בית המשפט למשטרה להחזיר ללא דיחוי את רישיון הנהיגה.

ההחלטה האחרונה של בית המשפט לתעבורה בנוף הגליל - לבטל פסילת רישיון נהיגה לנהג משאית על רקע המלחמה בעזה, עוררה ויכוחים וחששות בנוגע לשלום הציבור.

Commenti


bottom of page