top of page

קלנסווה: תקף שוטר ופקח עירוני, איים על ראש העיר וכתב האישום נגדו בוטל


קלנסווה: תושב העיר תקף באלימות שוטר ופקח עירוני. בנוסף, איים גם על ראש העיר. עם זאת, למורת רוחה של המדינה, כתב האישום נגד התוקף האלים בוטל. תוצאה מפתיעה זו התאפשרה בזכות מאמציו של עורך הדין שאדי גאנם - והותירה סקרנים מבולבלים.


הדברים מתוך כתב האישום, אינם פשוטים. תפקידה של המערכת המשפטית, להגן על כל מקרה אלימות. יש קורבנות למעשים קשים וכן קורבנות למעשים קלים. יחד עם זאת, דאגתה הראשונה של המערכת המשפטית, לקיים משפט הוגן גם בתיקים הקשים ביותר ואולי דווקא בתיקים אלה. כתב האישום מפרט את כל העובדות היבשות של אירוע התקיפה. וכאמור, גרסאותיהם של לובשי המדים.


השופט עמית פריס בחן היטב את חומרי החקירה ואת עמדת המדינה, אשר הגיעו להסכם חזרתם מכתב האישום, ופסק "כתב האישום מבוטל". החלטה זו הותירה רבים במבוכה ובעיקר מוטרדים.


Komentarze


bottom of page