top of page

חיפה: זוכה מגרימת מוות של חמישה אנשים


השופטים יחיאל ליפשיץ, גלית ציגלר ושמואל מנדלבום מבית המשפט המחוזי בחיפה קיבלו אתערעורו של נהג משאית שנידון ל־32 חודשי מאסר בשל גרימת מותם של חמישה בני אדם, ופסק את זיכויו מחמת הספק. השופטים קבעו כי שורת מחדלים ראייתיים מותירה ספק סביר ביחס לאחריות הנהג לתאונה

לפני כשש שנים התרחשה תאונה קטלנית בסמוך ליישוב שקד שבצפון השומרון. נהג המשאית נסע בשעת ערב מוקדמת בכביש דו-סטרי עם נתיב נסיעה אחד לכל כיוון.

כאשר הגיעה המשאית לעקומה ימינה, היא בלמה פתאום ובאותו רגע חלף מולה בנתיב הנגדי רכב הסעות מלא באנשים. בגלל הבלימה הפתאומית סטתה המשאית לנתיב הנגדי והנגשה ברכב ההסעות בעוצמה רבה. כתוצאה מכך נהרגו חמישה מנוסעי רכב ההסעות, ושאר הנוסעים נפצעו בדרגות שונות.

בית המשפט התעבורה בחיפה הרשיע את נהג המשאית בגרם מוות ברשלנות וגזר עליו 32 חודשי מאסר. בין היתר שוכנע השופט כי הנהג לחץ על דוושת הבלמים והביא במו רגליו להתנגשות הקטלנית.

נהג המשאית הגיש ערעור לבית המשפט מחוזי בחיפה, בהרכב השופטים יחיאל ליפשיץ, גלית ציגלר ושמואל מנדלבום, וטען בערעורו שהמשאית בלמה בגלל תקלה טכנית בלתי צפויה שגרמה לנעילת הגלגלים האחוריים. הוא טען כנגד המשטרה שלא שמרה כראוי על המשאית בתקופה שלאחר התאונה, מה שהוביל לבזיזתה ולקושי בהוכחת חפותו.

השופט יחיאל ליפשיץ, שכתב את פסק הדין העיקרי, קבע שלא ניתן לשלול את גרסת ההגנה שלפיה תקלה טכנית במשאית – ולא טעות אנוש – היא שהביאה לקרות התאונה. הוא קבע שמדובר בספק סביר הפועל לטובת הנהג ומצדיק את זיכויו מחמת הספק. עוד נקבע שהמשטרה אכן התרשלה בשמירה על המשאית, דבר שאילץ את הנהג להתאמץ כדי להוכיח את חפותו. "המשיבה הייתה אחראית על שמירת המשאית, שהיא ה-ראיה בתיק, וכשלה בכך", כתב השופט והוסיף: "מדובר במחדל העומד כולו לפתח המשיבה". בהחלטה צוין כי המדינה אפילו לא טרחה להציג שרטוט טכני של המשאית לאחר שנגנבה, ולהפריך באמצעותו את טענתה המרכזית של ההגנה לכשל טכני באחד מצינורות המשאית שהוביל לתאונה. בעוד הנהג יצא מגדרו כדי להוכיח את צדקתו, נקטה המדינה עמדה פאסיבית למדי ולא טרחה להתמודד עם הסוגיות שעלו – זאת, כשנטל ההרשעה מוטל עליה.

לדברי השופט, המשאית גם לא נבדקה כראוי טרם נבזזה והדבר פועל לחובת המדינה. בין היתר צוין כי רק הסרן הקדמי של המשאית נבדק במוסך בסמוך תאונה, כאשר אין מחלוקת כי הגורם לתאונה נעוץ דווקא בנעילת גלגלים המצויים בסרן האחורי. לאור כל זאת הורה הרכב השופטים על זיכויו של הנהג.


Comments


bottom of page