top of page

השופט מגן אלטוביה דחה בקשת ראש יהודי לצו נגד עיריית ת"א


בפסק דין שנקבע לאחרונה דחה בית המשפט בתל אביב את בקשת ארגון ראש יהודי להוציא צו מניעה נגד החלטת עיריית תל אביב לבטל אירועי סוכות ושמחת תורה במרחב הציבורי. החלטתו של השופט מגן אלטוביה עוררה ויכוח סוער באשר לסמכותו של בית המשפט ולהגנה על זכויות בחברה דמוקרטית.


השופט מגן אלטוביה נימק את החלטת בית המשפט בכך שהחלטת העירייה לבטל את האירועים לא נבעה משיקולים פסולים. השופט הדגיש כי לא הוצגו טענות משכנעות המצדיקות התערבות בהחלטת העירייה. אלטוביה עוד קראה לצדדים המעורבים לנהל דיאלוג ולחפש פתרונות ידידותיים.


ארגון ראש יהודי, בעתירתה נגד החלטת העירייה, טען כי הביטול מבוסס על מידע שגוי. הם טענו כי הדגלים שהציבו ביום כיפור בכיכר דיזנגוף אינם מפרים את פסיקת בית המשפט, שכן לא מדובר במחיצה פיזית.


החלטת בית המשפט זכתה לתגובות מעורבות מצד אנשים וגורמים שונים:

שר הפנים משה ארבל הגיב על החלטת השופט לבחון את ביטול עילת הסבירות גם על החלטת רשות מקומית, ואמר: ״יום בו שופט בבית משפט מחוזי לא יודע לשונו הפשוטה של חוק יסוד זהו יום כיפורים של המערכת. מערכת המשפט זקוקה נואשות לאמון וככה לא בונים אותו״.


ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית): "מביך. ובכלל, האירועים בתל אביב היו יכולים להיות הזדמנות עבור מערכת המשפט כדי להדגים שהם מגינים מפני עריצות שלטונית, אפליה ושרירות לב. במקום זאת כולם רואים שאין קשר בין בית משפט בעל כוח אינסופי ללא אח ורע בעולם, לבין הגנה על זכויות או על מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. אגב, שופט שלא יודע מה החוק אומר יכול להיות בבעיה רצינית במערכת משפט ששופטת על-פי החוק...".


השר עמיחי אליהו: "אם בית משפט רואה כסבירה - החלטת ראש עיר למנוע סוכות מתושבי ת"א, הוא מחייב את כולנו לקרוא בקול - הגיעה השעה ל'סבירות יהודית'".


ח"כ טלי גוטליב (הליכוד): "שופט בישראל שלא יודע לקרוא הוראת חוק פשוטה ומוציא תחת ידו החלטה שבגלל ביטול עילת הסבירות, ספק בעיניו אם יוכל להתערב בהחלטת רשות מקומית. אדון אלטוביה, צימצום עילת הסבירות קשורה רק להחלטות ממשלה ושרים! אבל רשמתי בפניי שמקורות הפרשנות שלך זה שלטים בהפגנות של כוח קפלן. בושה".


הוויכוח סביב פסק דין זה מדגיש את חשיבות האמון במערכת המשפט. כדי שהציבור יאמין בבתי המשפט, יש צורך בבהירות, עקביות והבנה חזקה של החוק. מקרה זה מעורר שאלות לגבי מידת סמכות בית המשפט בהחלטות מקומיות והאיזון בין הגנה על זכויות הפרט וכיבוד האוטונומיה של הרשויות המקומיות.עוד בחדשות:Comments


bottom of page