top of page

השופט חסך זמן שיפוטי יקר - והרשיע את אבו לטיף ונאשמים נוספים בעבירות כלכליותבית המשפט המחוזי בת"א הרשיע את נידאל אבו לטיף ו-12 נאשמים נוספים, שהודו בעבירות של סחיטה באיומים ובשורה של עבירות כלכליות חמורות. הרשעה זו היא שלב נוסף במאבק בפשיעה בחברה הערבית בתחומים של סחיטת דמי חסות והלבנת ההון.


הנאשמים הודו בכתב אישום מתוקן שהגישה המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, במסגרת הסדר טיעון שהושג עם הנאשמים. כתב האישום המתוקן מתאר פעילות עבריינית מרובת משתתפים, שנמשכה על פני כשלוש שנים. על פי כתב האישום, ממרץ 2019 ועד נובמבר 2021 הנאשמים נידאל אבו לטיף, פאדי ערטול, ואסים ערטול, שאדי ערטול, חאלד אסלן ומכרם טנוס, סחטו את א', הטילו עליו אימה ודרשו ממנו דרישות כספיות רבות. סך כספי הסחיטה נאמד בכ-2.5 מיליון שקלים.


בנוסף, החל משנת 2018 נידאל ופאדי נתנו שירותי אשראי, ללא רישיון, באמצעות נותן שירותים פיננסיים (צ'יינג') בשם "סנד לחלפנות". בתקופה של כשלוש שנים וכחלק מהפעילות העסקית, באמצעות נוכו באמצעות הצ'יינג' המחאות בסכום כולל של מאות מיליוני שקלים.


בנוסף, הורשע כפיר לביא, הבעלים של צ'יינג' בשם "די.אי.אס קונטו" בע"מ, בעבירות הלבנת הון בהיקף של למעלה מ-186 מיליון שקלים, אותן ביצע ביחד עם פאדי במסגרת כרטסת שפתח על שם "סנד לחלפנות". עוד הורשע כפיר לביא בעבירות הלבנת הון נוספות בהיקף של כ-9 מיליון שקלים, ביחד עם שריף ערטול. 

במסגרת הפרשה הורשע גם רו"ח פריד מחול, הבעלים של צ'יינג' נ.מ.ר.ה בעבירות הלבנת הון שביצע בהיקף של למעלה מ-318 מיליון שקלים, אותן ביצע ביחד עם פאדי במסגרת כרטסת על שם "סנד לחלפנות".


השופט חסך זמן שיפוטי ומיליוני שקלים:

היצירתיות יוצאת הדופן של השופט בני שיא הוכיחה את עצמה כגורם המפתח בפתרון התיק המורכב שיכול היה להימשך 6-7 שנים נוספות, הכולל מספר ערכאות משפטיות ומספר לא מבוטל של שופטים. לא רק שהגישה של השופט חסכה זמן ומשאבים יקרים, אלא גם הליך שיפוטי הוגן ובקפידה.


השופט שגיא דן בתיק הסבוך הזה במקום שופטים רבים אחרים אשר היו נאלצים לנהל דיונים ממושכים לאורך השנים בנוגע לסוגיית המעצר.


יתרה מכך, החלטותיו האסטרטגיות של השופט שגיא חסכו מהתקציבים הציבוריים מיליוני שקלים על ידי ייעול ההליכים בבית המשפט. הוא הצליח להביא את כל הנאשמים לבית המשפט, וניהל את המשפט בקפדנות עם צוות מסור של ארבעה תובעים.


המקרה הספציפי של התיק עם סוגיות מפותלות אשר דרש פירוק זהיר והרכבה מחדש של הראיות הרבות. השופט שגיא עבר בהצלחה את המכשולים הללו, והביא בסופו של דבר את התיק לסיום.


מחויבותו הבלתי מעורערת של השופט בני שגיא לצדק, יחד עם תחכום, אפשרו לו לסגור התיק. מאמציו המדהימים יצרו ללא ספק תקדים לשופטים עתידיים, מהווים דוגמה נוצצת לאופן שבו ניתן לפתור עניינים שיפוטיים ביעילות מבלי לפגוע בהגינות וביושרה.


הנאשמים והעבירות בהם הודו והורשעו ע"י סגן הנשיא, השופט בני שגיא:

נידאל אבו לטיף הודה והורשע בעבירות של סחיטה באיומים, מתן שירותי אשראי ללא רישיון והשמטת הכנסה מתוך דו"ח ושימוש במרמה עורמה ותחבולה. הצדדים לא הגיעו להסכמות לעונש בעניינו;


פאדי ערטול הודה והורשע בעבירות סחיטה באיומים, מתן שירותי אשראי ללא רישיון, עשיית פעולה ברכוש מסירת מידע כוזב ומניעת דיווחים, שימוש במרמה עורמה ותחבולה (פקודת מס הכנסה) והשמטת הכנסה מתוך דו"ח ושימוש במרמה עורמה ותחבולה. הצדדים סיכמו כי יבקשו לחלט רכוש בגובה 3.5 מיליון שקלים, אך אין הסכמה ביחס לשאר רכיבי הענישה;


ואסים ערטול הודה והורשע בסחיטה באיומים. הצדדים לא הגיעו להסכמות ביחס לעונש;


חאלד אסלן הודה והורשע בעבירות סחיטה באיומים והשמטת הכנסה מתוך דו"ח, במרמה עורמה ותחבולה. הוסכם כי הצדדים יבקשו להטיל עליו קנס של 600 אלף שקל, בנוסף לקנס בגובה שיקבע ביהמ"ש בגין עבירות הסחיטה באיומים. לא הושגו הסכמות ביחס לשאר רכיבי הענישה;


מכרם טנוס הודה והורשע בעבירות סחיטה באיומים, תקיפה והשמטת הכנסה מתוך דו"ח, במרמה עורמה ותחבולה. הצדדים לא הגיעו להסכמות ביחס לעונש;


שריף ערטול הודה והורשע בעבירת סיוע לעשיית פעולה ברכוש מסירת מידע כוזב ומניעת דיווחים. הצדדים יבקשו להטיל עליו 8 חודשי מאסר בפועל וכן מאסר על-תנאי וקנס בסך 100 אלף שקלים;


רו"ח ניזאר ערטול הודה והורשע בעבירת סיוע למתן שירותי אשראי ללא רישיון. סוכם כי ייגזר עליו מאסר על-תנאי וקנס בסך 120 אלף שקלים;


שאדי ערטול הודה והורשע בעבירות של סחיטה באיומים, פעולה ברכוש אסור (לפי חוק איסור הלבנת הון) שימוש במרמה עורמה ותחבולה (פקודת מס הכנסה). הצדדים לא הגיעו להסכמות ביחס לעונש;


חאלד אבו לטיף הודה והורשע בקבלת נכסים שהושגו בפשע. הצדדים יבקשו לגזור עליו 8 חודשי מאסר בפועל, מאסר על-תנאי וקנס בסך 100 אלף שקלים;


רו"ח פריד מחול וחברת נ.מ.ר.ה הודו והורשעו בעבירות של עשיית פעולה ברכוש ומסירת מידע כוזב ומניעת דיווחים. הצדדים יבקשו לגזור על פריד 9 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות, מאסר על-תנאי וחילוט בגובה 5 מיליון שקלים;


כפיר לביא וחברת די. אי. אס קונטו הודו והורשעו בעבירות של עשיית פעולה ברכוש ומסירת מידע כוזב ומניעת דיווחים. הצדדים יבקשו לגזור על לביא 9 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות, מאסר על-תנאי וחילוט בגובה 10 מיליון שקלים.

 

התיק נחקר על ידי ימ"ר צפון, אכ"ל צפון, מס הכנסה והרשות לאיסור הלבנת הון, ולווה ע"י צוות פרקליטים מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.

Comments


bottom of page