top of page

סכסוך שותפים: אלכסנדר לשצנסקי תובע 14 מיליוני שקלים משותפו ולרי באייר


לאחרונה הגיש אלכסנדר לשינסקי תביעה נגד שותפו לשעבר, ולרי באייר, בטענה כי לא החזיר הלוואות בסך 14.3 מיליון שקל. לשינסקי, סוחר ספרים עתיקים ונדירים, האשים את בייר בפעולות טקטיקות והפחדה. התיק הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב ונמצא כיום על שולחנה של השופטת רחל ערקובי.


ללשינסקי ובייר יש מערכת יחסים מקצועית ארוכת שנים שראשיתה שלושה עשורים, כאשר דרכיהם הצטלבו לראשונה כסוחרי ספרים עתיקים ונדירים. במהלך השנים התרחב שיתוף הפעולה ביניהם למיזמים עסקיים שונים. במהלך תקופה זו העניק לשינסקי סיוע כספי לבאייר בכך שהעניק לו כמה הלוואות. עם זאת, התביעה הנוכחית נסובה על שני הסכמי הלוואות ספציפיים שעברו את מועדי הפירעון שלהם.


לפי טענתו של לשינסקי, באייר הביע במפורש את אי נכונותו להחזיר את ההלוואות. יתרה מכך, לשינסקי טוען כי באייר עשה מאמצים קיצוניים כדי לכפות עליו לנטוש את דרישותיו. על פי החשד, שלח באייר אנשים הן לרוסיה והן לישראל, במיוחד מרוסיה, אשר איימו על לשינסקי, גרמו נזק לרכושו, לרבות מכוניתו, ואף ניסו לפגוע באחותו הקשישה. כתוצאה מכך, אחותו של לשינסקי נזקקה לטיפול רפואי משמעותי.


עוד מאשים לשינסקי את באייר כי לבאייר מעולם לא הייתה כל כוונה להחזיר את ההלוואות מלכתחילה. התובע סבור כי מעשיו של באייר הם הפרה ברורה של שותפותם העסקית והפרת אמונים.


עם הגשת התביעה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, מבקש אלכסנדר לשינסקי צדק ופיצוי בגין ההלוואות העומדות על הפרק, בסך 14.3 מיליון שקל. התיק מוטל כעת בידיה של השופטת רחל ערקובי, שתתמקד בראיות שהוצגו על ידי שני הצדדים ותיתן פסק דין הוגן וצודק.


עוד בכותרות:

Comments


bottom of page