top of page

רשות התאגידים: ראש רשות התאגידים, עו"ד שולי אבני שוהם מפרסמת הנחיות מקלות למגזר השלישי


מאת מגזין בית המשפט

שעה שמדינת ישראל מצויה בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל" וחוסר ודאות כבד שורר במדינה. רשות התאגידים פועלת ללא לאות על מנת להקל ולסייע למשק, לציבור האזרחים ולארגוני המגזר השלישי והעסקי לפעול בצורה רציפה ותקינה בתקופת זו.


רשמת העמותות וההקדשות עו"ד שולי אבני שוהם פרסמה שורה של הנחיות מקלות שמטרתן לאפשר למגזר השלישי, לקיים המשך פעילות תקינה ורציפה. הקלות אלו נכתבו מתוך הבנה והכרה לפעילות המגזר השלישי המהווה בימים אלו את חוד החנית בתמיכה וסיוע לאזרחי המדינה.


הרחבת תחומי הפעילות לעמותות ולחברות לתועלת הציבור (חל"צ)

בתקופה שבה הוכרז מצב החירום במשק, מתוך רצון לאפשר למגזר השלישי לממש את ייעודו ולתת מענה אפקטיבי לצרכים העולים מהשטח בזמן אמת בתקופת המלחמה,עמותה וחל"צ המבקשות להרחיב פעילותן ולסייע בעת המלחמה יוכלו להרחיב את פעילותן גם לפעילויות שלא הוגדרו כמטרה ציבורית בתקנון שלה, אך קרובות למטרות העמותה. זאת, מבלי להגיש בקשה לשינוי מטרות ליחידת העמותות והחל"צ. הנחיה זו חלה על הרחבת פעילות שנועדה באופן ישיר לסייע למאמץ המלחמתי ולסייע לאוכלוסייה שנפגעה ובלבד שפעילות זו הינה למטרה קרובה למטרות העמותה. הנחיה זו מהווה הקלה בירוקרטית משמעותית מזו שעמותות נדרשות לה בימי שגרה ותוקפה כל זמן שהוכרז מצב חירום במשק. (להודעה המלאה ר' הודעת רשמת העמותות וההקדשות מיום 10.10.2023).


דחיית מועדי הגשת דיווחים לשנת 2022 לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2024

בהתאם לחוק העמותות, התש"ם-1980 עמותה נדרשת להגיש דיווחים שנתיים (דוח כספי, מילולי ועוד) עד ליום 30 ביוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח. במסגרת ההתמודדות הלאומית עם מצב החירום עקב מלחמת חרבות ברזל, ניתנה לכלל העמותות המבקשות אישור ניהול תקין, כאמור ארכה להגשת הדיווחים עד ליום 30 בנובמבר 2023. יובהר, כי ארכה זו חלה גם על עמותות אשר קיבלו אישור ניהול תקין לשנתיים (לשנים 2023-2024) אשר מחויבות בהגשת הדיווחים לשנת 2022, כתנאי להמשך תוקפו של אישור ניהול תקין לשנת 2024. (להודעה המלאה ר' הודעת רשמת העמותות וההקדשות מיום 11.10.2023).


שימוש בכרטיסי אשראי ויישומוני תשלום

הקלה נוספת למגזר השלישי טמונה בהנחיה שימוש בכרטיסי אשראי ואמצעי תשלום נוספים. הנחיה זו מאפשרת להקלה על פעילות עמותות ועל מנת לסייע במאמציהן לחיזוק העורף, החוסן הלאומי ומאמצי הלחימה בעזרת שימוש בכרטיסי אשראי ואמצעי תשלום נוספים כך שמתאפשר לעמותות לבצע שימוש בכרטיסי אשראי אשר ישויכו לחשבון הבנק של העמותה ויקדמו את מטרות העמותה והכל בהתאם להנחיה בעניין הרחבת פעילות העמותות כאמור לעיל. בנוסף, יתאפשר שימוש ביישומון תשלום (למשל BIT PAYBOX) לשם קבלת כספים במישרין לחשבון בנק העמותה. (להודעה המלאה ר' הודעת רשמת העמותות וההקדשות מיום 15.10.2023).


הקמת מוקד חירום ייעודי לארגוני המגזר השלישי והעסקי בימי הלחימה

רשות התאגידים ערה לפעילות האינטנסיבית ולהתגייסות המגזר השלישי והעסקי לסיוע במאמץ המלחמתי ולאתגרים העומדים עימם הם נדרשים להתמודד. בעקבות כך הוקם ברשות התאגידים מוקד חירום המספק מענה לשאלות העולות ממצב החירום הנוכחי ביחס לעמותות, חברות לתועלת הציבור וחברות. כמו כן, באתר רשות התאגידים קיים קובץ רחב המספק מענה לשאלות הציבור בו מרוכזות תשובות לשאלות העולות באופן ישיר ממצב החירום והלחימה, שאלות הנוגעות לחוקים הרלוונטיים לארגונים והנחיות הרשמת מכוח חוקים אלו.


"אתר התאגידים של ישראל – גיידסטאר" מנוע לאיתור עמותות המסייעות ללוחמים, אזרחים ותושבים בזמן המלחמה

פרט להנחיות המפורטות לעיל, השיקה רשות התאגידים באתר התאגידים של ישראל – גיידסטאר פיתוח חדש וייעודי לימי הלחימה - מנוע לאיתור עמותות המסייעות ללוחמים, אזרחים ותושבים בזמן המלחמה (כג': ציוד, לחימה, הסעות, תמיכה כספית, מזון, ציוד אישי, תמיכה נפשית ועוד). כך, מתאפשר לציבור לאתר בקלות וביעילות עמותות המספקות שירותים וסיוע להם הוא נדרש. ולעמותות לפרסם ולחשוף את פעילותן לציבור הרחב בקלות וללא עלות. עדכון המידע אודות השירותים המסופקים על ידי עמותות מתבצע באופן ישיר ועצמאי על ידי העמותות ומתעדכן באופן ישיר באתר גיידסטאר (באמצעות הממשק הוולונטרי). באמצעות הפיתוח החדש עמותות המבקשות לפרסם ללא עלות אודות פעילותן, לגייס תרומות, מתנדבים ועוד.


לצד כלל הפעולות שנועדו להקל ולאפשר לארגוני המגזר השלישי לסייע במאמצי הלחימה פועלת רשות התאגידים להקל ולסייע גם על המגזר העסקי במשק. בין שלל הפעילות מרכזת הרשות מאמציה בימים אלה לקידום מיזם חדש נוסף אשר יאפשר החתמת לקוח מרחוק בשירות החתמה בווידאו למבקשים להגיש בקשה לפירוק מרצון על ידי בוחן תאגידים. המיזם יקל בצורה משמעותית את הצורך בהגעה פיסית למשרד הרשות במיוחד בימים קשים אלו.


נוסף על כן, בימים אלה מפעילה יחידת החברות והשותפויות ברשות התאגידים ערוץ תקשורת נוסף עם הציבור באמצעותו ניתן לפנות בענייני חברות ושותפויות באמצעות צ'אט עם נציג אנושי וללא המתנה לנציג בטלפון באתר רשות התאגידים – רשם החברות.


רשות התאגידים מבקשת להזכיר לכלל הציבור במיוחד בימים אלה כי ניתן לבצע רישום חברה במהירות ללא צורך באימות מסמכי תקנון והצהרות על ידי עו"ד או רישום שעבוד 24/7 באופן מקוון וללא צורך בהגעה למשרדי רשות התאגידים. כמו כן ניתנת האפשרות לבדיקת שם חברה מוצע במנוע שמות תאגידים טרם הגשת הבקשה לרישום חברה באופן מהיר וללא דחיות.

בנוסף לכל האמור לעיל, עם הכרזת מצב החירום בארץ, הפעיל משרד המשפטים מרכז הפעלה ארצי בחירום (חמ"ל) הפעיל 24/7 (כולל סופי שבוע), החמ"ל מרכז את ניהול פעילות החירום במשרד המשפטים, מסייע להנהלה בריכוז תמונת המצב ובמתן מענה למשימות המשרד בחירום.


"מדינת ישראל תיבחן לא בעושר, לא בצבא ולא בטכניקה, אלא בדמותה המוסרית ובערכיה האנושיים" (בן גוריון)


דרכי יצירת קשר עם החמ"ל:

שאלות בעניין המגזר השלישי - ארגונים ללא כוונת רווח ניתן לשלוח שאלות לדוא"ל: Amutot_Herum@justice.gov.i

שאלות בעניין חברות ושותפויות יש לשלוח לדוא"ל: havarot_herum@justice.gov.il


טלפון – 073-3929292 ובנוסף: 5601*Comments


bottom of page