top of page

בפעם הראשונה: קורס הכשרת דירקטורים של משרד המשפטים התקיים בצפון הארץהשבוע הסתיים קורס הכשרת הדירקטורים הראשון של קמפוס רשות התאגידים, מטעם משרד המשפטים. בקורס, שהתקיים בנוף הגליל, השתתפו כ-30 תושבי צפון הארץ מהמגזרים השונים, שנבחרו מבין כ-150 מועמדים. עתה, בסיום הקורס, שכלל 12 מפגשים וכ-50 הרצאות ממיטב המומחים בתחום, הם יקבלו תעודה רשמית מטעם משרד המשפטים.  

 

קמפוס 'רשות התאגידים' במשרד המשפטים, הוקם כדי להעשיר את הידע של הציבור הרחב, באמצעות הדרכות בתחומי העיסוק והעניין של חברות, עמותות, הקדשות ציבוריים ועוד. במסגרת פעילות הקמפוס, מועברים קורסים בנושאים שונים, הדרכות והכשרות הקשורות לתאגידים השונים ולנושאי משרה כגון: היכרות עם הממשל התאגידי, תפקידי הדירקטור בחברה פרטית ובחברה ציבורית, המבנה האורגני של החברה, האחריות הפלילית בחברות ורגולציה של חברות ודירקטורים, הערכת שווי חברה, דיני נירות ערך, קריאת דוחות כספיים, אכיפה בחברות, סיום חיי חברה בפירוק מרצון ועוד.

 

כלל הקורסים וההכשרות בקמפוס רשות התאגידים שבמשרד המשפטים מועברים ללא תשלום, וכך גם קורס הכשרת דירקטורים. בהמשך, מתוכננים להיפתח מחזורים נוספים ברחבי הארץ, בדגש על הפריפריה.

 

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין: ״קורס הדירקטורים הוא בשורה חשובה המקרבת את הפריפריה למרכז. זהו מימוש חזוני להביא לשוויון הזדמנויות לכולם. אני מברך את בוגרי הקורס, ומודה לעוסקים במלאכה החשובה.״

 

עו"ד שולי אבני- שוהם, ראש רשות התאגידים ורשמת החברות: הקורס בצפון מהווה נדבך חשוב ביישום חזון רשות התאגידים במשרד המשפטים, להנגשת מידע מקצועי ומתן כלים מעשיים לארגונים ונושאי משרה בתאגידים, לשם פעילות תקינה של המשק והחברה בישראל".

מר איתמר דוננפלד, מנכ"ל משרד המשפטים: "אני מברך על סיום קורס הדירקטורים הראשון של קמפוס רשות התאגידים ועל קיומו בפריפריה בפרט. הלימודים בקמפוס רשות התאגידים הינם פועל יוצא מחזון המשרד לפעול להנגשת המידע ולהביאו לידיעת כלל אזרחי ישראל, ללא כל עלות. קורס הכשרת דירקטורים לתושבי הפריפריה נועד להביא לכך, שמשתתפי הקורס יוכלו להביא לידי ביטוי את כישוריהם גם בתחום התאגידים ולהשתלב כדירקטורים בחברות". 


Comments


bottom of page