top of page

7 וחצי שנות מאסר לחייל שמכר לפלסטיני נשק שגנב מבסיס חטיבת הצנחניםהרכב השופטים הנשיאה (בצילום) אורלי מרקמן, תא"ל נועה זומר וסא"ל בני שגיא מבית הדין הצבאי לערעורים דחה לאחרונה ערעור בעניינו של סמל יוסף אפריאט, שהורשע בביצוע עבירות נשק. השאלה המרכזית בדיון זה נסובה על קביעת מדיניות הענישה המתאימה לחיילים שיש להם נגישות גבוהה לנשק ותחמושת.

 

סמל אפריאט נמצא אשם בהוצאת נשק מרשות הצבא וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. בית הדין בחן בקפידה את הראיות שהוצגו ופסק נגד המערער פסק דין מפורט ומנומק.


הרכב השופטים האלופה מרקמן, תא"ל זומר וסא"ל שגיא הותירו את העונש על כנו בעניין הנאשם אפריאט - שבע וחצי שנות מאסר בפועל, החל מיום מעצרו. לצד מאסרים מותנים, קנס בסך 30,000 ₪ והורדה לדרגת טוראי. מעבר לכך, בית הדין הורה על חילוט 35,000 ₪ מתוך סכום המזומן בסך 36,700 ₪ שנמצא בחיפוש בביתו של המערער. יתרת הסכום שנתפס יחולט כנגד הקנס.

 

על פי פסק הדין, סמל אפריאט פנה לפלסטיני תושב חברון, עמו הייתה לו היכרות, והציע לו למכור לו נשק. במרץ 2021 הוא נסע לבסיס האימונים של חטיבת הצנחנים בשומריה, מחופש לקצין, וניגש לחייל טירון. כשהעמיד פנים שהוא קצין אחראי, שאל אותו מספר שאלות על נשקו האישי מסוג רוס"ר 4-M, והציג בפניו מצג כי עליו לקחת את הנשק לבדיקה וכי ישיב אותו לאחר מכן.

 

לאחר מכן יצא המערער מהבסיס עם הנשק הגנוב מפורק בתוך תיק שהביא עמו ומכר אותו תמורת 35,000 שקל לתושב חברון. חרף המאמצים לאיתור הנשק במהלך החקירה, הוא לא נמצא. כמו כן, עד כה לא ננקטו צעדים משפטיים נגד התושב הפלסטיני החשוד שרכש את הנשק.

 

עוד נקבע, כי אדישותו של המערער ביחס לסיכונים הטמונים במעשיו היא בבחינת כשל ערכי ומוסרי חמור ביותר. צוין, כי אמנם, לא ננקטו צעדים נגד הפלסטיני שהופלל על ידי המערער בחקירתו הראשונה כמי שרכש את הנשק, אך אין להקל בשל כך עם המערער.

 

בית הדין הדגיש כי הנשק המדובר מסוג רוס"ר 4-M, בעל פוטנציאל סיכון רב וקטלני, מעצם טיבו. הנשק לא הושב לצה"ל עד לעת הזו, ומכאן שהוא עלול לשמש "לפעילות עבריינית המסכנת את שלום וביטחון הציבור, ואף לשרת גורמים עוינים לפעילות על רקע ביטחוני".

 

תוך הכרה בנסיבות המורכבות של המערער, ​​אשר למידת העונש, בית הדין אינו מקל ראש בנסיבותיו המורכבות, בהיבטים רבים ובכלל זה במצבו הנפשי. אלא ש"כאשר מדובר בעבירות נשק, באיזון בין שיקולים אלה לבין שיקולי הרתעה והגנה על שלום הציבור, יש לתת משקל מוגבר לשיקולים האחרונים".

Comments


bottom of page