top of page

גזר דין: שני מאסרי עולם על פאדי מאלוק שהורשע ברצח שתי אחיותיוגזר דין שניתן לאחרונה על ידי השופטים גלעד נויטל, לימור ביבי וטלי חיימוביץ מבית המשפט המחוזי בתל אביב, ניתן צדק בעניינו של הנאשם פאדי מאלוק.

בית המשפט גזר על מאלוק שני מאסרי עולם בגין רצח בנסיבות מחמירות של אחיותיו, חאית ונורית מאלוק, פציעה בנסיבות מחמירות של קטין נוסף, ופיצוי בסך 258,000 ₪ לכל אחד מבניהן הקטינים של המנוחות.


מכתב האישום המזעזע שהגישה פרקליטות מחוז תל אביב בשנת 2018 עולה כי בין מאלוק לאחיותיו המנוחות התקיים ויכוח סביב אורחות חייהן ואופן גידול ילדיהן, אשר לא מצאו חן בעיני הנאשם. באחד מהבקרים של חודש הרמאדן, דקר מאלוק את אחיותיו למוות באמצעות סכין מטבח, כאשר הן ישנות במיטתן.


מאלוק לא חדל ממעשיו גם כאשר אמו ואחיו התעוררו והפצירו בו להפסיק, תוך שהוא צעק לעבר אחותו נורית ז"ל "תמותי, תמותי". כתוצאה מהדקירות, שהתרחשו לעיני בני המשפחה, מתו האחיות ונפצע קטין נוסף, אשר ישן בסמוך לנורית ז"ל.

 

במהלך המשפט התייחסה השופטת לימור ביבי לנזק הנפשי הקשה שנגרם לקורבנות, והתייחסה לפגיעה בקטינים באומרה: "...לנפגעי העבירה נגרמו נזקים נפשיים קשים כפועל יוצא מהעבירה, זאת ראשית בהינתן שהעבירות הובילו לקיפוח חייהן של אמהותיהן של הנפגעים, על כל המשתמע מכך שאין כל צורך להכביר במילים. לכך יש להוסיף את האכזריות בה בוצעו הרציחות – דקירות הסכין הרבות, תוך שהנאשם מתעלם מזעקותיהן של המנוחות ושל יתר בני המשפחה ובעת שהקטינים נפגעי העבירה שוכבים במיטה ליד נורית ז"ל בעת שהנאשם דוקר אותה למוות".

 

גזר דין זה משמש מסר לפשעים אלימים בתוך החברה. החלטת השופטים להטיל שני מאסרי עולם משקפת את חומרת העבירות שביצע מאלוק. השופטים, גלעד נויטל, לימור ביבי, וטלי חיימוביץ, גילו מחוייבות ותזכורת לכך שמערכת בתי המשפט תמשיך להגן על הקורבנות ומשפחתם.  

Comments


bottom of page