top of page

עיריית בת-ים תובעת משירותי בריאות כללית 12.5 מיליון שקל בשל שימוש בנכסיםעיריית בת-ים הגישה לשופט יעקב שקד מבית המשפט המחוזי בתל אביב, תביעה נגד שירותי בריאות כללית בסך 12.5 מיליון שקל עבור השימוש בנכסיה הקשורים למרפאות סטרומה ושקמה. העירייה טוענת כי היא מסרה את הנכסים הללו לקופת שירותי הבריאות בשנות ה-60, אך לא התקיים הסכם בכתב לגבי התשלום עבור השימוש בהם.


הקופה, מנגד, טוענת כי יש לרשום אותה כבעלים החוקיים של המרפאות. כתוצאה מכך נפתחו שני הליכים משפטיים, התביעה של העירייה לפינוי הקופה מהמרפאות, ותביעה של הקופה להירשם כבעליהן.


המחלוקת בין עיריית בת-ים לשירותי בריאות כללית מתרכזת סביב הבעלות והשימוש במרפאות סטרומה ושקמה. העירייה טוענת כי העבירה את הבעלות על נכסים אלו לקופת שירותי הבריאות כללית - לפני מספר עשורים. אולם כעת התברר כי לא היה הסכמה פורמלית בכתב בדבר התשלום עבור השימוש בנכסים אלו.


עיריית בת-ים פתחה בהליכים משפטיים נגד שירותי בריאות כללית כדי להחזיר את השליטה במרפאות ולבקש פיצוי בגין השימוש בהן. העירייה טוענת כי הקופה עשתה שימוש בנכסים ללא כל תשלום.


מנגד, שירותי בריאות כללית הגיבה בהגשת תביעה שכנגד להכרה משפטית כבעלים של מרפאות סטרומה ושקמה. הקופה טוענת כי עומדת לה הזכות להירשם כבעלים החוקיים, על בסיס שימוש ותחזוקה ארוכת שנים בנכסים.


Comments


bottom of page