top of page

ביהמ"ש העליון: מתחזה מכר קרקע באמצעות צו ירושה מזויף; עו"ד מירב לוי תשלם 70% מהנזקיםפסק דין עליון, אדם שהתחזה לבן של בעל קרקע בהתנחלות אירוס שבאזור השפלה מצא את עצמו במרכז פרשת הונאת קרקע משמעותית. המתחזה השתמש בצו ירושה מזויף ב-2012 כדי לרשום את הקרקע על שמו ובעקבות כך מכר אותה לקונה תם לב תמורת 1.68 מיליון שקלים. כעת קבעו השופטים יוסף אלרון, אלכס שטיין ורות רונן - כי יש להחזיר את הדירה לבעלים המקורי, כאשר עורכת הדין של המתחזה תישא ב-70% מהנזקים, והמדינה, עקב רשלנות רשם המקרקעין, תישא ב-30% הנותרים.


המקרה התפתח כאשר הרוכש גילה כי הדירה נרשמה על שם המתחזה, מה שהוביל לשורת פניות ומעורבים שונים, ביניהם הקונה, עורכת דינו של המתחזה ובנק לאומי שהעניק את המשכנתא עבור ההעברה. בסופו של דבר, השופטים יוסף אלרון, אלכס שטיין יחד עם רות רונן, פסקו לטובת הבעלים האמיתי, הנרי קונפינו, תוך ציון זכויות הבעלות שלו כגוברות על כל טענה אחרת. המשכנתא הרשומה לבנק לאומי תבוטל.


בית המשפט העלין הדגיש כי מצג שווא של הבעלות על ידי המתחזה אינו מוגן בחוק "הסדרת השוק". חוק זה מאפשר לרוכשים להסתמך על המידע הרשום בטאבו, גם במקרים בהם מתרחשות טעויות רישום. כתוצאה מכך, הקונה נותר ללא הנכס, ובשל כך נגרמו לו הפסדים כספיים משמעותיים. נמצא כי עורכת דינו של המתחזה פעלה ברשלנות חמורה בכך שלא אימתה את זהות הלקוח כראוי והתעלמה מהצורך בצו ירושה מקורי. בנוסף, פקיד רישום המקרקעין נחשב כרשלן על כך שלא דרש צו ירושה מקורי במהלך תהליך הבדיקה.

פסק הדין קובע תקדים הקובע כי רוכשים התלויים ברישום בעלות שגוי במרשם המקרקעין, הנובע מפעולות תרמית, אינם מוגנים בסעיף "הסדרת השוק". עם זאת, הם רשאים לדרוש פיצוי מהצד האחראי על הנזקים שנגרמו.


בתגובה לפסק הדין טענה עו"ד מירב לוי, המייצגת את המתחזה, כי העסקה התרחשה בתקופה שבה מערכות המוסדות הממשלתיים לא היו מפותחות. היא טענה כי הטלת אחריות נזיקית כה כבדה על עורכי דין סותרת את הפסיקה הרווחת.


פסיקה זו משמשת תזכורת לחשיבותם של תהליכי בדיקת נאותות ואימות בעת ביצוע עסקאות רכוש. ההחלטה מדגישה את המשמעות של שמירה על הלקוח, ותקינות מערכות רישום המקרקעין והבטחת ההגנה על הבעלים החוקיים.

Comments


bottom of page