top of page

השחקן רוברטו מוסקוביץ תובע מתיאטרון הקאמרי 1.1 מיליון שקל


השחקן רוברטו מוסקוביץ תובע מהתיאטרון הקאמרי 1.1 מיליון שקל בגין עבודתו בו בשנים 2022-2007, בטענה שיש לקבוע שהיה שכיר למרות שהוציא חשבוניות. התביעה הוגשה לבית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב.


לדברי מוסקוביץ, הקאמרי דרש ממנו להוציא חשבוניות חודשיות, וזאת בניגוד לדיני העבודה. מאחר שלשיטת התיאטרון לא התקיימו יחסי עובד-מעסיק, לא שולמו לו זכויות סוציאליות, לא הופרשו כספים לפיצויים ולפנסיה, ולא שולמו דמי הבראה; ועם סיום עבודתו הוא לא קיבל פיצויים וזכויות פנסיוניות. מוסקוביץ טוען, כי על-פי המבחנים שנקבעו בפסיקה - יש לקבוע שהיו יחסי עובד-מעסיק ובהתאם לכך לשלם לו תמורת הזכויות שנשללו ממנו. התביעה הוגשה באמצעות עוה"ד ליאת פייגל ושני קבילה, וטרם הוגש כתב הגנה.


תגובה:

ממינה סימן טוב , דוברת תיאטרון הקאמרי נמסר כי: הנושא נמצא בבדיקה ובטיפול משפטי.Comments


bottom of page