top of page

ביהמ"ש המחוזי: פגמים בפסק דין של בית משפט השלום


בפסק דין שפסק לאחרונה בית המשפט המחוזי בתל אביב נמתחה ביקורת על פסק הדין של בית משפט השלום בעניין תביעת "הארץ" נגד האתר החרדי כיכר השבת. בית משפט השלום דחה תחילה את טענות "הארץ" בנימוק של הסכם שימוש הדדי בין הצדדים. עם זאת, שופטי בית המשפט המחוזי מצאו פגמים חמורים בהחלטת בית משפט השלום, שהובילו לעיון מחדש בתיק.


בתביעה, שהגישה קבוצת "הארץ" בשנת 2018, נטען לשימוש בלתי מורשה בתכנים שלהם על ידי אתר כיכר השבת, אחת הפלטפורמות הגדולות במגזר החרדי. "הארץ" דרש פיצוי של מיליון שקל על העתקה שיטתית של תוכנם, בעיקר על ידי הכתב נתנאל לייפר, הכותב בשם העט "דניאל הרץ". אתר כיכר השבת, בתגובה, טען נגד סכום זהה, בטענה שקיימת הסכמה הדדית לשיתוף תכנים בשל קהלי היעד השונים שלהם.


השופטת דחתה את שתי התביעות תוך ביסוס ההכרעה על קיומו של הסכם הדדי בין הצדדים. עם זאת, שופטי בית המשפט המחוזי, שאול שוחט, נפתלי שילה ואילן דפדי, מתחו ביקורת חריפה על פסק הדין של לוי. במהלך הדיון בערעור הם הדגישו את היעדר ראיות או עדויות התומכות בקיומו של הסכם כזה. הם קבעו כי פסק הדין של לוי אינו טיפל בסוגיית הליבה של התנהלות בלתי הולמת של כיכר השבת.


כדי להימנע מהליכים משפטיים נוספים ומההוצאות הנלוות, הסכימו "הארץ" ואתר "כיכר השבת" בהמלצת השופטים לבטל את פסק דינו של בית המשפט השלום. ביטול זה מבטל את קביעת הסכם הדדי, שעליו הסתמך האתר להצדקת השימוש בתכני "הארץ". שופטי בית המשפט המחוזי הדגישו כי החשש העיקרי של "הארץ" אינו פיצוי כספי אלא ההכרה בהתנהלות הפסולה של כיכר השבת.


ראוי לציין כי שופטת השלום חסכה מ-2 הצדדים הוצאות לטובת כל צד, אולם בית המשפט המחוזי חייב את אתר כיכר השבת בהוצאות בסך 75 אלף שקלים.


התפתחות לאחרונה מדגישה את החשיבות של בדיקה יסודית ותמיכה ראייתית ברורה בהליכים משפטיים. הביקורת של בית המשפט המחוזי על פסק הדין של בית משפט השלום מדגישה את הצורך.

Commentaires


bottom of page