top of page

הבקשה למכור את דירת מגורים של האלמנה נדחתה: "החוב שלה איננו גבוה"מאת: שלמה בוצ'צ'ו

הרשם שי גור מלשכת ההוצאה לפועל בחיפה קיבל לאחרונה החלטה שמשכה את תשומת לבם של משפטנים רבים. הרשם דחה בקשת חברה למכירת דירת חייב לצורך כיסוי חוב של כ-79,000 שקל.


בהחלטה ציין הרשם "היקף החוב איננו עומד בפרופורציה לחומרת ההליך שהינו מכירת דירת מגורים". ההלוואה שנטלה החייבת מהחברה העוסקת במימון עמדה על 60 אלף שקל.


למרות יתרה של כ-42,000 ₪ שנותרה מההלוואה, בהמשך, בשנת 2019, פתחה חברה נוספת בהליכים משפטיים נגד החייבת לאחר שרכשה את החוב מהמלווה המקורי.


הרשם (בצילום) שי גור, הדגיש בהחלטתו, כי מינוי כונס נכסים בתיק זה אינו מוצדק. והוסיף כי הזכויות אינן רשומות על שם החייבת מאחר והטיפול ברישום הזכויות טרם הושלם.


עוד אמר "בטרם הליכי כינוס יש לרשום את הזכויות על שם החייבת, פעולה שהיא חיצונית למינוי ולתיק ההוצאה לפועל. לאחר רישום הזכויות יש לפעול בהליך של פירוק שיתוף שכן לחייבת שותפים לזכויות. גם הליך זה הינו חיצוני לכינוס ולתיק ההוצאה לפועל, ומתבצע בבית המשפט המוסמך".


סוף דבר:  "צפוי הליך ארוך, יקר ומורכב שכלל לא וודאי שיגיע לסיומו. לחייבת נסיבות קשות ומסכת חיים מורכבת, היא אלמנה ואם לשבעה ילדים. ההליך המבוקש יפגע קשות בחייבת ובשבעת ילדיה. לאור האמור, אני דוחה את הבקשה".

Comments


bottom of page