top of page

מיזם להעסקת נשים לשירותי זנות: כתב אישום נגד לאה זברסקי מקרית אתא ולאורה גורבונוב מבת ים

מאת: מגזין בית המשפט

פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי) הגישה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד לאה זברסקי (51), תושבת קרית אתא, ולאורה גורבונוב (28), תושבת בת ים, וזאת לאחר שהיו מעורבות במיזם עברייני אשר העסיק נשים לצרכי מתן שירותי זנות באזור חיפה וירושלים.


על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד עינת ברוכי יריב, החל מאפריל 2022 עד לחודש מאי 2023 עבדה הנאשמת זברסקי במיזם עברייני אשר העסיק נשים לצרכי מתן שירותי זנות באזור חיפה. זרבסקי פרסמה את מספר הטלפון שלה ונהגה לקבל שיחות מצרכני הזנות ולמסור להם פרטים כגון מחיר, כתובת ותמונות של הנשים. כמו כן הייתה זרבסקי מכווינה את צרכני הזנות לדירות שונות בהן עבדו נשים בזנות. זרבסקי הייתה מודיעה לנשים על הגעת לקוח לאחת מהדירות ומקבלת מהן הודעות על סיום המפגשים עם הלקוחות.

בנוסף, על פי כתב האישום ניהלה הנאשמת גורבונוב ואדם נוסף מיזם עברייני אשר העסיק נשים לצרכי מתן שירותי זנות באזור חיפה ובירושלים. גורבונוב העסיקה את שירותיה של זרבסקי לתיאום המפגשים בין צרכני הבנות לנשים העובדות בזנות. במסגרת המיזם העברייני הקימו הנאשמות קבוצות טלגרם עם נשים העוסקות בזנות על מנת להפעיל אותן ולתדרך אותן ביחס לצרכני הזנות המגיעים לדירה וכן פרסמו נשים לצורך עבודה בזנות באתרי אינטרנט שונים. כמו כן גורבונוב נהגה לשוחח עם צרכני הזנות ולשלוח להם תמונות של נשים שונות שעוסקות בזנות.


לצורך המיזם העברייני הביאו הנאשמות לארץ בדרכים שונות נשים על מנת שיתנו שירותי זנות. הנאשמות נהגו לשלוח לנשים, בדרך כלל מאוקראינה, מכתבים בהם נרשם בכזב כי האישה הינה חברה של אחת הנאשמות וצפויה להתארח אצלה מספר ימים בישראל. זאת כאשר מטרת ההגעה לישראל בפועל הייתה מתן שירותי זנות. במספר מקרים הנשים סורבו להיכנס לישראל בשל חשדם של בקרי הגבול אך במקרים אחרים הנשים נכנסו והחלו לעסוק בזנות בישראל.


כתב האישום מייחס לנאשמות, כל אחת על פי חלקה, סיוע להחזקת מקום לשם זנות וסרסרות למעשי זנות, הבאת אדם לידי עיסוק בזנות, איסור פרסום בדבר שירותי זנות, גרימת לעזיבת המדינה לצורך עיסוק בזנות, ידיעה כוזבת וניסיון קבלת דבר במרמה.

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על הארכת תנאיהן המגבילים של הנאשמות, בין היתר מעצר בית מלא, עד לתום ההליכים המשפטיים נגדן.

Comments


bottom of page