top of page

אדריכלית המשפט הישראלי - השופטת חנה פלינרחדות ופשטות הן אולי תכונות מנוגדות אבל שופט שניחן בהן יכול לעשות את עבודתו על הצד הטוב ביותר. כך היא השופטת חנה פלינר, שמסקירת פסקי הדין שלה ניתן לזהות כיצד היא מזהה את הסוגיה הנדונה, מבלי להתרשם מרעשי הרקע, ולכן מגיעה לתוצאה המדויקת והצודקת.


השופטת חנה פלינר "צברית", למדה בתיכון בבית הספר "אליאנס" בתל אביב. לאחר שירותה בצה"ל, למדה משפטים באוניברסיטת תל אביב וסיימה בהצטיינות לימודי תואר שני באוניברסיטה בשיתוף עם ביה"ס למשפטים של אוניברסיטת ברקלי קליפורניה במסלול של משפט מסחרי - והתמחתה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אצל השופט ישי לויט. 


אין שופטים רבים שעוסקים בתחום הכלכלי ובתחום האזרחי. אלו שעוסקים בכך נדרשים לדלג בין סדרי הדין השונים ובין הדוקטרינות המשפטיות השונות. בנוסף, שופטי המחוזי עוסקים בתיקים קשים מאוד – ונדרשים להכריע בסוגיות היומיומיות הכואבות ביותר.


העומס הוא אדיר, הסבלנות הציבורית לא תמיד לצידם – ובכל זאת רובם עושים את עבודתם נאמנה. כך היא השופטת חנה פלינר מבית המשפט המחוזי בתל־אביב שמציגה חדות מחשבה ופשטות בפסיקה, עד שהמתבונן מהצד יכול לטעות שמדובר בעבודה קלה, והתבוננות מעט יותר מעמיקה מגלה שהמציאות השיפוטית אינה פשוטה כלל.


היא נחשבת לשופטת מוערכת ומקצועית מאוד, ככזו שבוחנת כל מקרה לגופו, ולכן לא ניתן לדעת מראש מה תהיה הכרעתה.  מטרתה היא אחת: לבחון את העובדות לגופן ולהכריע לפי הדין. נסיבות שונות שאינן מן העניין לא מסיטות אותה.


סגנית נשיא בית המשפט המחוזי תל-אביב.

בשל שביעות רצון המערכת ומהתנהלותה המקצועית היא מונתה בבמאי 2024 לסגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב.  

Comments


bottom of page