top of page

יהלומן חשוד בהעלמת הכנסות פיקטיבית של יהלומים בשווי של למעלה מ-16 מיליון דולריהלומן תושב כפר שמריהו, הובא בפני השופטת שרית קריספין מבית משפט השלום בתל אביב בחשד להעלמת הכנסות בסכום של למעלה מ-16 מיליון דולר. החשוד שוחרר בתנאים מגבילים.

 

מבקשת המעצר עולה כי במסגרת חקירה שהתנהלה במשרד פקיד שומה חקירות תל אביב, אשר נפתחה בעקבות הליך שומתי במשרד פקיד שומה גוש דן, עלה החשד כי העלים לכיסו יהלומים בשווי של למעלה מ-16 מיליון דולר בשנים 2016-2014, מחברת יהלומים שבבעלותו.


על פי החשד החשוד עשה זאת באמצעות מכירה פיקטיבית של היהלומים, תוך שהוא מקזז באופן פיקטיבי את תמורתם לכאורה כנגד יתרות ספקים ותיקות שהיו קיימות בחברה באותם הסכומים, וזאת ללא דיווח וללא תשלום המס כנדרש. עוד עולה מהחקירה כי החשוד הכיר בספרי החברה וחברה נוספת שבבעלותו בהוצאות בגין משכורות פיקטיביות בסכום של למעלה מחצי מיליון שקלים משנת 2014 ואילך.

 

במסגרת החקירה נערכו חיפושים בביתו של החשוד ובמשרדי מיצגיו ומעורבים נוספים, ונתפסו מסמכים רבים. החשוד נחקר במשרדי היחידה ובנוסף אליו נחקרו מעורבים נוספים בתיק.


השופטת קבעה כי, "בהסכמת הצדדים לשחרור בערובה ובתנאים, אני מורה בזה על שחרורו של החשוד: התחייבות עצמית על סך 500,000 שקלים. ערבות צד ג' על סך 500,000 שקלים תהא אשתו, והפקדה במזומן על סך 200,000 שקלים".


בנוסף אסרה השופטת על החשוד ליצור קשר, ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה.
Comments


bottom of page