top of page

קבוצת הפרסום מקאן תובעת 6.2 מיליון שקל מהפרסומאי אילון זרמוןשמח בביצה, קבוצת הפרסום מקאן נקטה בהליכים משפטיים נגד איש הפרסום אילון זרמון ומקבוצת הפרסום זרמון.


התביעה, בסך 6.2 מיליון שקל, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי חברות יוניברסל מקאן ישראל ומקאן דיסציפלין. השופט (בצילום) יעקב שקד ידון בתביעה.

 

בלב המחלוקת עומד הסכם חוזי בין מקאן לזרמון, שבו מקאן מספקת שירותי תכנון וקניית מדיה לזרמון מזה מספר שנים. בהסכם נקבע כי זרמון יבצע תשלומים בשיטה שוטף+150 והוא ערב אישית (מ-2013) למלוא תשלומיה של החברה שבבעלותו.


הסכסוך החריף ב-2023 כאשר זרמון לא עמד בתשלומים עבור שירותים שניתנו בין מרץ למאי, והביא לחוב של 7.2 מיליון שקל. בחודש נובמבר דרשה ממנו מקאן לפרוע את החוב תוך 3 ימים.


בתגובה לתביעה הושג הסכם לפריסת החוב על פני שבעה תשלומים חודשיים החל מנובמבר 2023. עם זאת, המתיחות התלקחה שוב בינואר של השנה שזרמון קיזז באופן חד צדדי 1.5 מיליון שקל מהחברה מתוך 2.1 מיליון שקל שעליו לשלם בגין שירותים שניתנו לזרמון ביולי בשנה הקודמת, למרות היעדר הסכם תקשורת חתום לשנה הנוכחית.

 

לדברי מקאן, זרמון העלה גם טענות מופרכות לגבי עמלות עבור פרסומות הקשורות לרשת דומינו'ס פיצה. לטענת מקאן, מדובר בטענות סרק וזרמון ממילא ויתר עליהן כאשר לא העלה אותן אשתקד.


עוד נטען כי זרמון לא שילם 1.4 מיליון שקל עבור שירותים שניתנו באוגוסט, מה שסיבך עוד יותר את הסכסוך הכספי ומקאן תובעת את מלוא החוב שפרסה.


זרמון במייל למקאן "אתם לא מפסיקים להפתיע אותי פעם אחר פעם. אתם שולחים אלי עורכי דין בזמן שאני אומר לכם שוב ושוב שאני לא מתכחש לחוב אלא מבקש לסגור את העניין בינינו באופן הגון ומוסרי".

 

Comentarios


bottom of page