top of page

פיצוי של 62 אלף שקל לערבי שהופלה בקבלה לעבודהבתביעה שהגיש אזרח ערבי נגד חברת "ביגה" מפעל לייצור מאפים בחיפה בטענה לאפליה על רקע גזעני - השופט (בצילום) טל גולן מבית הדין לעבודה בחיפה, פסק לטובת התובע וחייב את המפעל לפצות אותו ב-62 אלף שקל.


התובע, מורה בן 36 לאזרחות, בעל תואר שני במדעי המדינה מאוניברסיטת חיפה, הגיע לראיון עבודה בשעות הבוקר למשרדי מאפיית "ביגה" במרץ 2022. במהלך הראיון ערכה פקידת ההשמה שיחת טלפון על מנהל החברה.


לטענת התובע, במהלך שיחת הטלפון שאל המנהל אם הוא מהמגזר הערבי "האם הוא נראה נורמלי" והעיר הערות המצביעות על כך שאינו רוצה עובדים מהמגזר הערבי. התובע, שנכח בשיחה, נפגע קשות מהיחס המפלה של החברה.


התובע אמר "זה היה משפיל ביותר זה היה קשה מאוד קשה לתפוס לתאר רגשות ממש אני כולי הייתי עם, עם צמרמורת ועצבים זה משהו מקרה מיוחד בחיי. אני בן 36. אני מורה לאזרחות בנוסף למתמטיקה היא את כל המושגים והרעיון והעקרונות שהיא שאני מלמד אותם כל השנים ואני מגדל מאות ילדים שיוצאים לחיים על חופש הביטוי, על שוויון הזדמנויות, על כבוד האדם וחירותו, על הדמוקרטיה, ואילך אני מלמד אותם תמיד. אני נרגש, אבל זה כל פעם שאני נזכר בסיטואציה שאני הייתי בה מול 6 7 פקידות בתוך המשרד מסתכלות עליי ואני בשוק מול, מול עדי זה, זה פשוט...".


התובע הגיש תביעה מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, לשיטתו בנסיבות אלה הוא זכאי לפיצוי בסך 120,000 ₪. החברה, לעומת זאת, טענה כי טענותיו של התובע מבוססות על הנחות וכי לא זומן לראיון היא היותו מוכשר יתר על המידה לעבודה במפעל.


החברה גם הדגישה כי היא מעסיקה עובדים מהמגזר הערבי, תוך שהיא מפריכה את טענות האפליה. אבל השופט גולן דחה את הגנת החברה. ביחס ליכולתו של התובע לשמוע את תוכן השיחה הוא האמין יותר לתובע שהעיד כי היה קרוב לפקידת ההשמה ושמע היטב את דברי המנהל גם ללא רמקול. גם תירוץ החברה לאי זימונו לראיון בשל "כישרון היתר" שלו נדחה.  


גרסת התובעת נתמכה בעדות פקידת ההשמה, שאישרה כאשר נשאלה אם מי שעומד מולה הוא ערבי. כמו כן, תכתובת וואטסאפ בין התובע לפקידת ההשמה לאחר האירוע איששה את טענתו עוד יותר, כאשר פקידת ההשמה כתבה בהודעה "אני מסכימה איתך ואני מתנצלת".


בנסיבות אלה קבע השופט, "דין התביעה להתקבל. הנתבעת תשלם לתובע פיצוי בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה בסך של 55,000 ₪ בתוספת הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך 7,000 שקל".

 

Comments


bottom of page