top of page

פלסטיני זכאי לבקש מקלט מדיני בישראל בטענה לרדיפה בשל נטייתו המיניתבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב קיבל את ערעורו של פלסטיני תושב יהודה ושומרון, וקבע כי זכותו לבקש מקלט מדיני בישראל בשל רדיפה על רקע נטייתו המינית.


שופטת בית המשפט המחוזי מיכל אגמון גונן דחתה את עמדת רשות האוכלוסין, שלפיה פלסטינים, לרבות אלה מיהודה ושומרון, אינם נכללים בהגנת אמנת האו"ם למעמד הפליטים.


העותר הפלסטיני, צעיר בן 29 מתגורר בישראל משנת 2015, אשר לטענתו נשקפת סכנה לחייו עקב רדיפה על רקע נטייתו המינית בשטחים הפלסטיניים. הוא סיפר על נטייתו המינית להוריו, בתגובה תקף אותו אביו באכזריות וקרא לקרובי משפחה אחרים שיתקפו את הבחור. מחשש לשלומו, נמלט מביתו וחיפש מקלט בישראל.


לאחר שחי בחשאי בישראל, ביקש הפלסטיני סיוע מארגון התומך בלהט"בים ערבים כדי להשיג אישור שהייה מהמנהל האזרחי. עם זאת, בשל מכשולים משטרתיים, הוא התמודד עם אתגרים בקבלת ההיתר.


בחודש ינואר 2020 הוא הגיש עתירה מנהלית, שהובילה למתן היתר לחצי שנה. לקראת סוף שנת 2021 הביע דאגה בפני רכז הרווחה מפני איומים על חייו מצד בני משפחתו, והדגיש את הצורך להבטיח את שלומו בישראל.


תגובות


bottom of page