top of page

חברת מסעות לפולין מדווחת על חובות של 10 מיליון שקל ומבקשת הסדר נושיםבעקבות מסע טיול וחוויה בשליטת אליעזר בן גד מתמודדת עם קשיים כלכליים ומבקשת מבית המשפט המחוזי מרכז לעכב את הליכים ולכנס אספות נושים לשם גיבוש הסדר חוב. התיק הונח על שולחנה של השופטת עירית וינברג נוטוביץ.


חברת בעקבות מסע טיול וחוויה לפולין היא אחת מזכייניות משרד החינוך, המשרתת גם את התעשיה האוירית וגופים ביטחוניים אחרים, החברה מדווחת על חובות של 10 מיליון שקל.

 

החברה טוענת שמגיפת הקורונה ומחלוקות עם ממשלת פולין וההשפעה של סכסוכים עולמיים הם אלה שהשפיעו באופן משמעותי על פעילות החברה, והותירה אותה חסרת פעילות והכנסות. החברה אומרת כי אינה יכולה להחזיר למאות נרשמים את התשלום בעד המסעות שבוטלו, בשל העדר הכנסות.


תעשיית הנסיעות הושפעה קשות עם השעיית טיסות יוצאות למשך שנתיים בתקופת הקורונה, והחברה עמדה בפני אתגרים משמעותיים. עוד הם מציינים את המחלוקת עם ממשלת פולין שהובילה לביטול משלחות, והחמיר את מצוקותיה הפיננסיות של החברה. בנוסף, מלחמת חרבות ברזל שהובילה לביטול כל הנסיעות הקבוצתיות והותירה אותה חסרת פעילות והכנסות.


במאמץ לטפל בהתחייבויותיה החברה מבקשת להגיע להסדר שיאפשר לה להמשיך לפעול, כדי שהכנסות עתידיות ישמשו לפרעון חובותיה. התוכנית הראשונית כוללת פירעון של 100% מהחוב לקדימה, תוך פרק זמן של שלוש שנים. כדי להקל על החברה ועל נושיה הכלליים המהווים כמחצית מכלל החובות, מציעה ההצעה החזר של 20% בתשלומים חודשיים על פני שלוש שנים. הסדר זה נועד להבטיח את המשך פעילות החברה באמצעות ניצול הכנסות עתידיות לפירעון הדרגתי.


החברה מבקשת גם להקפיא את ההליכים נגד בן-גד ורעייתו, שרה בן-גד, שערבו אישית לחובות שלה במאות אלפי שקלים.


 

コメント


bottom of page