top of page

חדלות פירעון: הסדר שמקל על חייבים שנקלעו לחובות באזור הדרוםשר המשפטים, יריב לוין, חתם על הודעה רשמית כסמכותו לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, לפיה החל מיום 1 בינואר 2024, יופעל מסלול חדלות פירעון ושיקום כלכלי גם בלשכת ההוצאה לפועל בבאר שבע.


בחודש ספטמבר 2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. במסגרת החוק נקבע כי חייבים יחידים אשר סך חובותיהם אינו עולה על 150,000 ₪, כיום 161,236 יוכלו לפתוח ולנהל את הליכי חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי שלהם בפני רשם הוצאה לפועל ייעודי לכך, ברשות האכיפה והגבייה.

מאז תחילת החוק נוהלו כ- 23,480 הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי כאמור ברשות האכיפה והגבייה, במסגרת 7 לשכות במחוזות השיפוט ברחבי הארץ (בלשכת נצרת למחוז הצפון, בלשכת חיפה למחוז חיפה, בלשכת כפר סבא למחוז המרכז, בלשכת תל אביב למחוז תל אביב, בלשכת ירושלים למחוז ירושלים, ובלשכות אשקלון ואילת למחוז הדרום).


בדברי ההסבר להודעת השר נאמר, כי על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הליכי חדלות הפירעון הנפתחים בידי חייבים יחידים בסכומי חובות נמוכים, יתנהלו בלשכת ההוצאה לפועל בה פועל מסלול חדלות פירעון, בין במחוז בו נפתחו מרבית תיקי ההוצאה לפועל ובין במחוז בו מתגורר היחיד או שבו נמצאים עסקיו או נכסיו.


עוד נאמר בדברי ההסבר להודעה, כי לאחר בחינת נתונים בחדלות פירעון במחוז הדרום עלה, כי מרבית החייבים מתגוררים בקרבת לשכת באר שבע וסביבתה מאשר בקרבת לשכת ההוצאה לפועל אשקלון. על כן, כדי לתת שירות מיטבי ויעיל יותר הוצע להוסיף לשכה זו. כמו כן, הקמת מסלול חדלות פירעון ושיקום כלכלי נוסף במחוז הדרום, באמצעות לשכת ההוצאה לפועל בבאר שבע, יש בה כדי להנגיש ביתר שאת את השירות החשוב לתושבי הדרום, לשם חיזוקם בהתמודדותם עם קשיים כלכליים ומשפטיים בעטיה של מלחמת חרבות ברזל.


מנהל רשות האכיפה והגבייה, עו"ד אורי ולרשטיין, בירך על חתימת שר המשפטים על ההודעה להפעלת מסלול זה ואמר, כי "נוכח מלחמת חרבות ברזל והקשיים הכלכליים הפוקדים את הציבור באזור הדרום, נכון וראוי להקים, גם אם באופן מיידי, את מסלול חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, גם בלשכת ההוצאה לפועל בעיר באר שבע. ברחבי מחוז הדרום, יופעלו מעתה מסלולי חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי בלשכות: אשקלון, באר שבע ואילת. רשות האכיפה והגבייה תמשיך לפעול ככל הניתן להנגשת שירותיה לציבור ולהקל על כלל בעלי הדין, לקוחותיה, נושים, חייבים, ועורכי דינם כאחד".

Comments


bottom of page