top of page

משרד המשפטים: התמחות עורכי הדין תקוצר לשנהמשרד המשפטים מציע לקצר את תקופת התמחותם של עורכי דין מ-18 ל-12 חודשים בלבד בשל מלחמת חרבות ברזל. ההתמחות עמדה בעבר על שנתיים, קוצרה לשנה בלבד ולאחר מכן הוארכה לשנה וחצי, בשל טענות מצד אחד על ניצולם של המתמחים בידי המאמנים, ומצד שני - על חוסר מקצועיות מספקת של עורכי הדין הצעירים.


בתזכיר החוק שפרסם (7.12.23) אומר משרד המשפטים: "מתמחים נאלצו להיעדר ממקום התמחותם, בשל נסיבות הקשורות למלחמה, ובתוך כך - נוכח גיוסם למילואים, יציאתם לחל"ת, בשל כך שמקום מגוריהם או מקום העבודה שלהם מצוי בישובים בדרום או בצפון אשר פונו, היעדרויות מאמנים וכיוצ"ב. על-מנת להתחשב בקשיים, מוצע בחוק ליתן מענה לקבוצה שהחלה את התמחותה בספטמבר 2023 ולאפשר להזרים לשוק עורכי דין". המשרד הקציב עשרה ימים בלבד (כולל שני סופי שבוע) לקבלת תגובות הציבור על התזכיר.


על-פי ההצעה, מי שהחל את ההתמחות מאז 1.9.23 ומי שיחל אותה עד 31.12.25 - יתמחה במשך שנה בלבד. כלומר: ההקלה תינתן לאלפי מתמחים, כולל אלו שהחלו את ההתמחות עוד לפני המלחמה - ובמיוחד למי שיחלו אותה זמן רב לאחר שתסתיים. יצוין, כי הוראות השעה האחרות הנובעות מן המלחמה מוגבלות לחודשים בודדים, בעוד כאן מדובר על הוראת שעה למשך שנתיים. המשרד אינו מסביר מדוע יש להעניק הקלה שכזאת במשך זמן כה ארוך. זאת ועוד: ההקלות הנוספות שמציע המשרד עצמו בתזכיר זה, יחולו רק מ-7.10.23 עד 31.12.24.


התזכיר גם מציע לאפשר היעדרויות ארוכות יותר מן ההמתמחות למי שמנויים על הקבוצות הכלולות בו. כיום ניתן להיעדר מההתמחות במשך עד 30 יום בשנה (לא כולל ימי מילואים). על-פי ההצעה, מי שנמנה על אותן קבוצות ונעדר בשל סיבות הקשורות למלחמה - היעדרותו לא תפגע ברצף ההתמחות. מדובר במי שמתגוררים או מתמחים ביישובים המפונים, חטופים ובני משפחותיהם, נפגעי המלחמה ובני משפחותיהם, מי שהוצאו לחל"ת, בני משפחותיהם של חללי צה"ל, נכי המלחמה ובני משפחותיהם ומי שמאמנו גויס למילואים. המשרד אינו מסביר מדוע יש להכיר בהיעדרויות כאלה, ולא כאשר הן מתרחשות דרך שגרה בשל מותם או מחלתם של קרובי המתמחים.

באדיבות אתר News1

Comments


bottom of page