top of page

תביעה על סך 3,362,478 ש"ח נגד דניה סיבוס בגין אירוע קריסת חניון הברזל בת"א


פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי), בשם משרד הבטחון, המציאה בפני מר חנוך צחר, משרד מילר, שנבל, צחר ושות' וכן חברת דניה סיבוס כתב תביעה על סך 3,362,478 ₪, בגין העלויות בהן נאלצה המדינה לשאת והנזק לקופת המדינה שנגרם כתוצאה ממעשיהם ומחדליהם של הנתבעים במסגרת אירוע קריסת חניון הברזל בת"א.

מכתב התביעה שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב, והגיע לשולחנה של השפטת רחל ערקובי, עולה כי בעת קריסת החניון בחודש ספטמבר 2016 היו הנתבעים חלק מבניית החניון ומתכנונו. הנתבעים הינם מר חנוך צחר ומשרד מילר, שנבל, צחר ושות' שבבעלותו, אשר מתמחה בתכנון קונסטרוקציות של מבנים והייתה אחראית לתכנון ההנדסי של החניון.


כמו כן, נתבעת גם חברת דניה סיבוס, בעבורה עבדו מר צחר והמשרד שבבעלותו, וזאת מכוח היותה מזמינת העבודה והנושאת באחריות למתרחש באתר. באסון זה קיפחו את חייהם 6 אנשים -23 נוספים נפצעו בדרגות שונות. לטעמה של המדינה, התכנון הקונסטרוקטיבי הלקוי של מר צחר ומשרדו הוביל לקריסתו של החניון, ובגין כך גם הואשמה החברה בהליך פלילי מקביל בעבירות של גרימת מוות ברשלנות וגרימת חבלה ברשלנות.

"את הביטוי הברור לחומרת הכשל ההנדסי, אשר מדגים את עומק רשלנותם של המעורבים, ניתן למצוא בעובדה שתקרת החניון קרסה תחת עומס המהווה כשליש, בלבד, מהעומס בו הייתה צריכה לעמוד על פי המכרז" ציינו עורכי הדין בן גיאט ואררט והוסיפו כי "נראה כי ביסוד התכנון הלקוי של צחר עמד רצונו לחסוך ככל הניתן בעלויות החפירה באזור מי התהום, וזאת נוכח מנגנון התשלום שנקבע במסגרת התקשרותו עם חברת דניה סיבוס... צחר לא ביצע את הבדיקות הבסיסיות ההכרחיות לשם בחינת עומסי התקרה ואפשרות של חדירת העמודים."

לעמדת המדינה, כתוצאה מרשלנותם של הנתבעים, אשר הובילה לאירוע הקשה, נדרש משרד הביטחון, באמצעות פיקוד העורך ולבקשת כב"ה, לשאת בהליך החילוץ והפינוי. במסגרת הליך הפינוי והחילוץ הפעיל פיקוד העורף מאות חיילים ואנשי מילואים, מנופים, ציוד מכני הנדסי, משאיות, גנרטורים, מערך היסעים, מערך הסעדה, מערך פינוי פסולת ועוד. עלויות המדינה בהין הליך זה מסתכמות בסך כולל של 3,362,478 ₪ אותם מבקשת התביעה להשיב.


כתב התביעה הוגש ע"י עורכי הדין גל בן גיאט ואריאל אררט


Comentarios


bottom of page