top of page

חצי מיליון שקלים והבהרה: תביעת הענק שעלולה לסבך את "התנועה לאיכות השלטון"


בד"ץ מהדרין בע"מ שלחה מכתב התראה לקראת נקיטת הליכים משפטיים ל"תנועה לאיכות השלטון" בגין פרסום אסור ופוגעני ובשל עשיית שימוש אסור בסימן מסחרי.


המכתב נשלח על ידי עו"ד עדי אלבוים, במכתב דורשים מהתנועה לפרסם התנצלות פומבית – בהיקף פרסומי שלא יפול מן ההיקף של פרסום הכרזה - בגין השימוש בלוגו.


לטענת בד"ץ מהדרין בע"מ הציגה "התנועה לאיכות השלטון" כרזה ועליה מתנוססת תמונתו של שר הבטחון הנוכחי, עם הכיתוב – "גלנט, בג"ץ אמר את דברו. עצור את קומבינת ההשתמטות. צווי גיוס לחרדים עכשיו".


כמו כן, על פי המכתב: "ראשה של הדמות המפורסמת בכרזה זו, מתנוססת תמונה (בגודל ראשה של הדמות) עם לוגו הרשום ברשם סימני המסחר, כאשר במקום המילה "בד"ץ" מופיעה המילה "בג"ץ" והוחלפו המילים האחרות בלוגו המקורי, אשר מבזות את אותו לוגו מקורי, שמות אותו ללעג ולקלס ולמעשה, זו מטרת הפרסום מלכתחילה, ללא כל צל של ספק".


עו"ד אלבוים מוסיף כי הם "עושים שימוש מכוון בלוגו של הכשרות המהודרת והחשובה ביותר במדינת ישראל (ואולי אף בעולם), וזאת בהקשר פוליטי מובהק".


לטענת בד"ץ מהדרין, השימוש בלוגו נועד להטעות את הציבור ולגרום לבלבול לגבי עמדותיה של חברת בד"ץ מהדרין בסוגיות פוליטיות. הם אומרים כי מדובר בפגיעה חמורה בפעילותה של חברתם, במוניטין שלה ובפגיעה כלכלית קשה.


עו"ד אלבוים אומר כי ה"שימוש בסמל דתי מובהק, למטרות פוליטיות, הקשורות קשר ישיר עם ציבור לקוחותיה הנאמן של בד"ץ מהדרין מהווה פגיעה ברגשות הדת של ציבור רחב, שהינו חלק מלקוחות מרשתנו ומתומכיה".


לפיכך, "התנועה לאיכות השלטון" נדרשים לשלם בגין שימוש בסימן מסחרי לבד"ץ מהדרין סך של 500,000 שקל.  

 

 

 

 

תגובות


bottom of page