top of page

רשות המסים: 12 חודשי מאסר על נאשמת שהבריחה שעוני יוקרה בשווי מיליוני שקלים12 חודשי מאסר בפועל נגזרו על הנאשמת, מרים שושן בניטה, בגין הברחת טובין בנסיבות מחמירות. גזר הדין ניתן על ידי השופטת (בצילום) מרב גרינברג בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד. בנוסף, נגזרו על הנאשמת 8 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי בסך 30,000 שקל. במסגרת ההליך המשפטי, אשר נוהל על ידי עו"ד עדילי דגן ועו"ד הגר פיינברג תובל מהיחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס (פלילי) ברשות המיסים, הגיעו הצדדים להסדר טיעון, לפיו הודתה הנאשמת והורשעה בין היתר ב-15 עבירות של הברחת טובין בנסיבות מחמירות.

 

על פי גזר הדין, בין החודשים אפריל 2018 לפברואר 2019, פעלה הנאשמת תחת הנחייתו של יוזם ומתכנן רשת ההברחה, אבי קורן, בשיטתיות, בעורמה ובתחכום תוך תכנון מוקפד מראש, לביצוע הברחות של שעוני יוקרה ותכשיטים בשווי כולל של מעל 6 מיליון שקלים, תוך השתמטות מתשלום מסי יבוא בסך כולל של כמיליון שקל.

 

הנאשמת אשר פעלה כבלדרית ברשת ההברחה, הביאה עמה את שעוני היוקרה והתכשיטים מארצות שונות בעולם והסליקה אותם על גופה ובכבודתה במעבר במסלול הירוק בנמל התעופה בן גוריון, עם כניסתה לישראל. עוד עולה כי במהלך התקופה הצטרף אליהם גם עדן קינן, שסייע להוציא חלק ממעשי ההברחה לפועל ובין היתר היה מעורב בשיווקם של השעונים והתכשיטים בין אבי קורן ללקוחות שונים.

 

יצוין כי כנגד קורן וקינן הוגש כתב אישום נפרד. קינן הודה במיוחס לו במסגרת הסדר טיעון ונדון ל-7 חודשי עבודות שירות וקנס כספי. קורן כפר במיוחס לו ועניינו מתנהל כעת בבית המשפט.

 

ביום 01.04.24, גזר בית המשפט את עונשה של הנאשמת, כאמור, והדגיש את החומרה הרבה שבמעשיה תוך שציין כי המדובר במעשים שפגעו באופן ממשי בערכים מוגנים רבים, וביניהם - הפגיעה באמון הציבור ושלטון החוק, הצורך בשמירה על הקופה הציבורית והתנהלות חוקית מול רשויות המס.

 

כתב האישום הוגש בעקבות חקירה יסודית ומאומצת של חקירות מכס ומע"מ באר-שבע, יחידת יהלום, בית מכס ויס"מ נתב"ג ובשיתוף עם יחידת יעדים ברשות המיסים.


Comments


bottom of page