top of page

ערעור: ליאור סולומון בן 51, עובד רשות ההגירה, הורשע בשוחד מיני ובגינן נגזר עליו עונש של 9 חודשי מאסר


המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה הגישה ערעור על קולת העונש שנגזר על של ליאור סולומון (51), עובד רשות ההגירה, אשר הורשע בעבירות שוחד בדרך של מתת מיני וכן בעבירות פגיעה בפרטיות, בגינן נגזר עליו עונש של 9 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות. סולומון היה אחראי על לשכות מנהל האוכלוסין במחוז צפון ב"דסק האתיופי" ועסק בכך עד למועד מעצרו במרץ 2016. סולומון היה מוכר בקרב רבים מבני הקהילה האתיופית בישראל כבכיר ברשות ההגירה וכבעל כח והשפעה. הדבר הוביל לכך שרבים מבני הקהילה פנו אליו לקבלת סיוע בעניינים הקשורים לתפקידו.

כזכור, על פי כתב האישום נהג סולומון לאתר מבין הפניות אשר הגיעו לידיו נשים המשתייכות לעדה האתיופית, מרביתן גרושות או פרודות, אשר מצבן הכלכלי היה קשה, ו/או נשים שגידלו ילדים לבדן וללא עורף משפחתי בישראל ואשר ביקשו לפעול על מנת לסייע בהבאת בני משפחתן ארצה (באופן זמני או קבוע). סולומון ניצל את מעמדו ואת תפקידו למול הנשים, ניהל עמן שיחות ארוטיות ובהמשך אף יזם מפגשים עם הנשים בביתן, בבית מלון או בחדרי אירוח (צימרים). במהלך מפגשים אלו קיים הנאשם יחסי מין או מגע מיני עם הנשים.

בתום הליך משפטי מלא שנוהל על ידי עו"ד שחר מלול מפרקליטות מחוז ירושלים, הרשיע השופט אילן סלע מבית המשפט המחוזי, את סולומון בשלוש עבירות של לקיחת שוחד ובעבירה של פגיעה בפרטיות. במקביל זיכה אותו בית המשפט מעבירות השוחד הנוספות שיוחסו לו בשלושה אישומים נוספים, ומעבירות המרמה והפרת האמונים שיוחסו לו. בעקבות ההרשעה גזר בית משפט על סולומון עונש של 9 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות, לצד עונש מאסר על תנאי.


בהמשך לכך, הגישה פרקליטות המדינה ערעור הן על הכרעת הדין והן על גזר הדין, כאשר הערעור על הכרעת הדין מופנה הן כלפי החלטתו של בית המשפט שלא להרשיע את סולומון בעבירות של מרמה והפרת אמונים באישומים שבהם נמצא אשם והורשע בעבירות של לקיחת שוחד, והן כלפי הענישה המקלה שהשית עליו בית המשפט המחוזי.


בהודעת הערעור, אשר הוגשה ע"י עו״ד תמר בורנשטיין, ראש תחום (משפט פלילי) ועו״ד אופיר טישלר מהמחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, הודגשה חומרתם החריגה של המעשים אשר נעשו במסגרת תפקידו הבכיר של הנאשם ברשות האוכלוסין וההגירה אשר נוצל על ידו לקבלת טובות הנאה מיניות משלוש נשים אשר נזקקו לעזרתו והיו חסרות יכולת של ממש לסרב לשתף עמו פעולה. למרות האמור קיים עמן שיחות בעלות תוכן מיני וביקש מהן מתת מיני, בדרך של קיום יחסי מין, בתמורה לפעולות שלטוניות שביצע או שיבצע למענן, ואחת הנשים אף קיימה עמו יחסי מין.


הפרקליטות סבורה כי הענישה המקלה שהשית בית המשפט המחוזי על סלומון אינה הולמת את חומרת המעשים כמו גם אינה מרתיעה דיה.
コメント


bottom of page