top of page

השופט פוגלמן: פריצת דרך בפתרון המחסור בשופטים, בלא הצורך לכנס את הוועדה לבחירת שופטים


פריצת דרך חלקית בפתרון המחסור בשופטים: צעד לקראת טיפול בסוגיה בלא הצורך לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. המחסור בשופטים הוא כבר זמן רב נושא דחוף במערכת המשפט, הגורם לעיכובים ולפיגור בהליכים בבתי המשפט. מתוך הכרה בדחיפות העניין, שר המשפטים, יריב לוין, ומ"מ נשיא בית המשפט העליון, עוזי פוגלמן, הגיעו לפריצת דרך חלקית לטיפול בבעיה זו ללא צורך בכינוס הוועדה לבחירת שופטים.

בהתפתחות האחרונה החליטו לוין ופוגלמן למנות 14 שופטים עמיתים לערכאות שונות, לרבות בתי המשפט השלום והמחוזי וכן לבתי הדין לעבודה. החלטה זו נמסרה ליתר חברי הוועדה ביום 2.11.2023. עם זאת, חשוב לציין כי לוועדה נותרה עדיין הסמכות להגיש הסתייגויות במהלך 45 הימים הקרובים. אם יועלו הסתייגויות כלשהן, יהיה צורך באישור הוועדה.

הסיבה שמאחורי סירובו של לוין לכנס את הוועדה בהרכבה הנוכחי היא רצונו להבטיח שלקואליציה תהיה שליטה ישירה או עקיפה על תהליך הבחירה. כתוצאה מכך, תפקיד הנשיא הקבוע נותר פנוי בעליון מאז פרישתה של אסתר חיות בחודש שעבר. כמו כן, לא מונו שני שופטים שהיו אמורים להחליף את אסתר חיות וענת ברון בבית המשפט העליון. יתרה מזאת, גם מספר רב של משרות פנויות בבתי משפט קמא נותרו לא מאוישים.


כדי לתת מענה למחסור זה, מאפשר החוק למנות שופטים פורשים כשופטים עמיתים לתקופה של עד ארבע שנים, עם אפשרות להארכת תפקידם בשנתיים נוספות, ובלבד שלא יעלו על גיל 75. נוהל זה בוצע. נעשה שימוש נפוץ בשנים האחרונות לניהול המחסור בשופטים.


14 שופטים מיועדים למינוי בבתי המשפט במחוזות תל אביב, מרכז, דרום וחיפה. יש לציין כי מינויים אלו אינם כוללים את מחוזות ירושלים והצפון. כמו כן, אמורים להתמנות שני שופטים לבית הדין לעבודה בתל אביב, בהתייעצות עם שר העבודה יואב צור ונשיאת בית הדין הארצי ורדה וירט-לבנה.


המיועדים למינוי הם: השופטת המוערכת יהודית שבח, רענן בן-יוסף ואברהם הימן לבית המשפט המחוזי בתל אביב; אחיקם סטולר לבית המשפט המחוזי מרכז; ברכה בר-זיו ויצחק כהן לבית המשפט המחוזי בחיפה; איטה נחמן ונמרוד אשכול לבית משפט השלום בתל אביב; חני שירה לבתי משפט השלום במרכז; אורית קנטור ואלה מורז לבית משפט השלום בחיפה; אבשלום מאושר לבית משפט השלום בדרום; שמואל טננבוים וחנה טרכטינגוט לבית הדין לעבודה בתל אביב.עוד בכותרות:

2 תגובות
bottom of page