top of page

ביהמ"ש המחוזי: השופט אלכסנדר רון דחה בקשה של פעיל חמאס לעכב את הריסת ביתו


מאת: מגזין בית המשפט

השופט אלכסנדר רון, בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את עמדת המינהל האזרחי, באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי), ודחה בקשה של פעיל חמאס בכיר לעכב את הריסת ביתו, שנבנה ללא היתר בניה בג'ילזון (שטח C). מימוש צו ההריסה ע"י המינהל האזרחי בוצע במסגרת ריכוז מאמצי אכיפה משולבת נגד נכסים ופעולות של מי שמזוהים עם ארגון חמאס גם במישור האזרחי.


העותר, פעיל בכיר בחמאס, נעצר בימים האחרונים ועניינו נבחן ע"י התביעה למעצרים מינהליים. הוא עתר נגד החלטת ועדת המשנה לפיקוח על הבנייה ביו"ש, לממש צו הריסה שהוצא ב-2010 לביתו שנבנה ללא קבלת היתר בניה ובניגוד לתוכניות החלות במקום. במסגרת העתירה ביקש סעד זמני נגד ההריסה, בין היתר, בטענה שלאור חלוף שנים ממועד הוצאת צו ההריסה אין מקום לממשו, כי נפל פגם בהליך ההשגה וכי מימוש צו ההריסה יפגע בזכויות היסוד שלו.


גורמי האכיפה במינהל האזרחי, באמצעות עו"ד יואל פוגלמן מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי), פירטו בפני בית המשפט כי למרות צו הפסקת העבודות שהוצא לו, פעיל החמאס המשיך והרחיב את המבנה תוך הפרת הצווים המינהליים.


בית המשפט התבקש לדחות את הבקשה לסעד זמני בדחיפות, שכן כל עיכוב בדחיית העתירה מוביל לכך שעצם ניהול ההליך המשפטי מוביל לפגיעה במימוש מדיניות האכיפה בעיצומה של מלחמה הניטשת בימים אלו נגד ארגון הטרור הרצחני חמאס ונגד ארגוני הטרור השונים שחברו למתקפת הטרור הרצחנית.


בית המשפט קיים דיון דחוף בבקשה לסעד זמני ודחה את בקשת פעיל החמאס לעכב את ההריסה. מיד בסמוך לאחר החלטת בית המשפט, רשויות האכיפה הרסו את ביתו של פעיל החמאס.


עוד בחדשות:
Comments


bottom of page