top of page

המכה שנפלה על ליאור דיין: נתבע לשלם "כ-50,000 אלף שקל בגין תסריט וההלוואות"


פרסום ראשון: 45 שנה חלפו מאז יצא לראשונה סרט הקומדיה הסאטירי “גבעת חלפון אינה עונה”, ומאז הוא הפך לקלאסיקה אהובה בתרבות הישראלית. עתה ליאור דיין, בנו של כותב ובמאי הסרט המקורי אסי דיין, השיק מיני סדרת המשך.


ליאור דיין, שירש את זכויות הסרט לאחר פטירת אביו, שיתף פעולה עם נפתלי אלטר, שמילא תפקיד מרכזי בתהליך ההפקה והתסריט ואף הלחין את שיר הנושא “תן לשים ת’ראש על דיונה”.


אל אלטר ודיין צורף ביצירת הסדרה החדשה גם ויקטור בובלי, אשר הופיע בסדרה אחרת של ליאור דיין, “נורמלי”, המשודרת בהוט.


אלא שכעת מגיעה המכה הלא צפויה. דיין קיבל תביעה בסך 34,600 אלף שקלים מויקטור בובלי, שליווה אותו שנים. התביעה הונחה על שולחנו של השופט דוד יצחק (בצילום) מבית המשפט השלום בהרצליה.


לטענת בובלי, הוא הכיר במשך שנים את דיין, ובמהלך פגישותיהם ושיחותיהם הרבות הם התידדו וסיכמו ביחד לעבוד על כתיבה תסריט המשך ל״גבעת חלפון" ובמשך כשנה ישבו השניים לכתוב את "התסריט עד אשר בא לסיומו".


בהמשך, אומר התובע כי "נוצר נתק בעקבות פניה לגמילה של דיין, ולאחר מכן ניתק דיין כל קשר".


עוד הוא אומר, כי מלבד שיתוף הפעולה בהכנת התסריט, הוא סייע רבות לדיין, בהובלות בעת מעבר דירות, ביצוע שליחויות ועזרה בכל מיני תחומים כשדיין ביקש מבובלי את עזרתו. הוא מוסיף, "גם מבחינה נפשית, פיזית וכלכלית".


לפי כתב התביעה, בובלי הלווה לדיין הלוואות שונות "המסתכמות בסך 40,000 שקל". מנגד, דיין מסר לבובלי בגין הלוואה ע״ס 20,000 שקל שיק דחוי.


עוד מציין התובע כי רכש 6 ציורים של המנוח אסי דיין ז״ל, אביו של הנתבע בסכום של 800 שקל לכל ציור, ושילם לו את כל התמורה. בסופו של דבר קיבל התובע מדיין ציור אחד בלבד.


בובלי אומר כי הוא זכאי לקבל מדיין פיצוי של כ-100,000 שקל בגין התסריט וההלוואות שנתן, אך הוא מעמיד את תביעתו על בסיס הסכום המקסימלי בתביעות-קטנות של 34,600 שקל.


מנגד, אומר דיין כי הקשר בין הצדדים היה כשהתובע פנה לנתבע ברעיון לכתיבת סרט המשך ל"גבעת חלפון". כמו בובלי פנו אליו רבים אחרים ברעיון כזה ודיין שמח לתמוך במיזמים כאלה כחלק מהמורשת התרבותית של אביו אם׳ דיין ז״ל". דיין מוסיף, כי הקשר בין הצדדים היה רופף".


אולם, דיין מציין בכתב ההגנה, כי היתה תקופה שבה התובע סייע כחבר, נתן לו הלוואה ואף רכש ציורים של אביו. אך מבקש מבית המשפט לדחות את התביעה ולפסוק נגד בובלי את הוצאותיו.

Kommentarer


bottom of page