top of page

השופט מרדכי בורשטין: ביטוח תאונות חל גם על בן 16 שנדקר למוות בקטטההוריו של ילד שאיבד את חייו באופן טראגי בקטטה בבית הספר יקבלו פיצוי מביטוח תאונות התלמידים שלו – כך נקבע לאחרונה בבית משפט השלום בירושלים. השופט (בצילום) מרדכי בורשטין הדגיש שהוא חולק על הפסיקה קודמת המחריגה כיסוי לרצח תלמידים מתחולת הביטוח, ודחה את טענת חברת הביטוח לקיומו של מעשה מכוון או עברייני מצד הצעיר, השולל את זכאות ההורים לפיצוי.  


לפני כשלוש שנים יצא הנער בן ה-16 מבית ספרו כשהוא עם חבריו והסתבך בקטטה שבה נדקר בליבו על ידי אחד המעורבים. הוא הובהל באמבולנס לבית החולים הדסה הר הצופים,  שם נקבע מותו. הנער התוקף האחראי לדקירה הורשע בעבירות של המתה בקלות דעת והחזקת סכין שלא כדין. בכתב האישום נטען שבינו ולבין המנוח לא הייתה היכרות מוקדמת וכי הדקירה התרחשה כאשר הוא נקלע לקטטה מבלי שהיה לו קשר אליה. 


ביוני 2022 הגישו הורי המנוח תביעה נגד חברת "איילון" שביטחה את בנם בביטוח תאונות תלמידים, הם טענו שבנם מת כתוצאה מ"תאונה" כמפורט בפוליסה, ובכך עמדו על זכותם לפיצוי.


מנגד טענה "איילון" פטירתו של הנער נובעת ממעורבותו בפעילות מכוונת הכוללת אף מרכיב של עבירה פלילית מצדו – לפיכך, בפועל, הכיסוי הביטוחי אינו חל עליו, ובשל כך, הוריו אינם זכאים לפיצוי בשל פטירתו. 

השופט בורשטין ציין "בפוליסה הוגדרה תאונה, המזכה בפיצוי, כהאי לישנא :"אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני".


הפסיקה אמר השופט דנה לא אחת בשאלת הגדרת "תאונה", בפוליסת תאונות אישיות לתלמידים ובחנה גם מקרים שהוחרגו מהגדרת "תאונה", כאירוע ביטוחי מזכה בהתאם להגדרה המיוחדת בפוליסה. 


בתחילה נראה היה שהפסיקה שממנה ציטט תביא לדחיית התביעה. אותה פסיקה קובעת, שמות תלמיד כתוצאה מהשתתפותו האלימה ובלתי חוקית נופלת מהגדרת "תאונה". פסק דין אחר קובע במפורש כי רצח של תלמיד אינו עומד בהגדרה לתאונה כפי שמתוארים בפוליסת הביטוח.


בכל הכבוד, אמר השופט בורשטין "דעתי שונה. הפוליסה מכסה תלמיד בגין אירוע תאונתי מכל סוג שהוא, ללא שהיא מחריגה רצח. ודוק! בסעיף 3 לפוליסה מוחרגים מכיסוי אירועים שנגרמו כתוצאה ממלחמה, פלישה, מעשה איבה, פעולה מלחמתית".


והוסיף "מעשי רצח או הריגה, שלא בנסיבות אלה, אינם מוחרגים. מכאן שמנסח הפוליסה ידע ידוע היטב להחריג מקרים מהפוליסה. פרשנות התאונה כמשמעה בפרק התנאים בצירוף העדר חריג תומכים במסקנה שהמתה יכולה לבוא בגדר תאונה כמשמעה בפוליסה".


במישור המעשי התקבלה מסקנה כי הביטוח מכסה את המנוח והוריו. בפסק הדין הובהר שהאירוע המצער שבו מצא הנער את מותו התרחש באופן בלתי צפוי ופתאומי מבלי שהוא יכול היה לצפות את מעשיו הפליליים של הדוקר, לפיכך, מתקיים לגביו יסוד ה"בלתי צפוי". מסיבה זו נדחתה עתירת ההגנה לשלילת הכיסוי הביטוחי בטענה למעשה מכוון מצד המנוח.


לפיכך, דחה השופט אף את טענת "איילון" על סייג בפוליסה המחריג נערים מעל גיל 14 שביצעו עבירת "פשע" מתחולת הביטוח: "המנוח היה תלמיד מצטיין, נעדר עבר פלילי. אמנם המנוח השתתף בעימות מילולי, אך העימות האמור אינו בגדר ביצוע מעשה עבירה בדרגת פשע. בנוסף, המנוח התגונן, כאשר הממית אחז בסכין ולמנוח לא נותרה ברירה אלא להתגונן הגנה עצמית ומכאן שלא מדובר בהשתתפות פעילה בביצוע פשע. התנהגותו של המנוח לא עלתה כדי פשע או מעשה עברייני, בנסיבות העניין."

 

סוף דבר:

השופט קבע שהמנוח נפגע בתאונה והביטוח חל על המקרה, כך שהוריו זכאים לתגמולים בגין הכיסוי הביטוחי שבפוליסה ו"איילון" תפצה את ההורים   ב-168,125 שקל .

Comments


bottom of page