top of page

שופטי בית המשפט העליון הכפילו עונשים שגזר השופט המחוזי ארז פורת


מגזין בית המשפט

בצעד יוצא דופן הכפיל שופט בית המשפט העליון, חאלד כבוב, עונשים שהטיל שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, ארז פורת. בית המשפט העליון מתערב פעמים רבות בענישה שפוסק פורת וקובע שהיא קלה מדי, במיוחד בעבירות נשק - אך פורת ממשיך בדרכו והעליון נאלץ לעשות זאת בהיקף חריג ואולי שאין לו אח ורע.


ככלל, ערכאת הערעור אינה מתערבת בענישה, אלא אם זו סוטה בצורה ניכרת ממדיניות הענישה הראויה - וזו מסקנתם החוזרת ונשנית של שופטי העליון בנוגע לפורת. גם כאשר העליון מתערב, הוא מחמיר או מקל בעונשים בשיעור קטן יחסית - כמה עשרות אחוזים לכל היותר. מצב בו העונש מוכפל בידי העליון הוא נדיר במיוחד.


שי קובס, אחמד עתאבא ואשר בוסקילה הודו בקשירת קשר לביצוע שני מעשי רצח ובעבירות נשק - במטרה לנקום במי שלדעתם ניסו לרצוח את קובס. פורת גזר עליהם (בהתאמה) 32, 25 ו-29 חודשי מאסר. שני הצדדים ערערו על גזר הדין, כבוב דחה את ערעורם של העבריינים וקיבל את ערעורה של המדינה. הוא אומר כי גזרי דינו של פורת סוטים בצורה ממשית ממדינות הענישה הראויה, ולצד זאת מזכיר שערכאת הערעור אינה ממצה את חומרת הדין - מה שאומר שלדעתו הענישה במחוזי הייתה צריכה להיות יותר מאשר כפולה בחומרתה.


כבוב מזכיר, כי מדובר בקשירת קשר לבצע פעמיים את העבירה החמורה ביותר (רצח) וכי העונש המירבי עליה הוא שבע שנות מאסר. יתרה מזאת: מדובר בקשר הדומה לפשיעה מאורגנת של ממש ובנטילת החוק לידיים במסגרת חיסול חשבונות בעולם התחתון - ופורת לא נתן לכך משקל מספיק. ואילו על חומרתן של עבירות הנשק עמד העליון שוב ושוב, מערכת המשפט חייבת לתרום את חלקה לביעור הנגע ולכן נפסק שיש להחמיר בענישה. גם כאן כשל פורת, אשר לא הביא לידי ביטוי הן את החקיקה והן את הפסיקה בנוגע לעבירות הנשק.


לבסוף מעיר כבוב, כי יש ממש בעמדת המדינה לפיה מתחמי הענישה שקבע פורת היו קלים מדי, אך העליון אינו מתערב בהם משום שעניינו בתוצאה העונשית. הוא קבע, כי כל העונשים יוארכו ב-24 חודשים. "מדובר אומנם בהחמרה ממשית, אך היא מתחייבת בנסיבות העניין משגזר הדין מושא הערעורים שלפנינו סוטה סטייה ממשית ממדיניות הענישה הראויה", הוא אומר. השופטים יצחק עמית ודוד מינץ הסכימו עם כבוב.


באדיבות יואב יצחק, News1


Comments


bottom of page