top of page

הוצל"פ: הרשם הורה על סגירת תיק "מצופה מבנק לפעול כפליים לגביית חובו״רשם ההוצאה לפועל, עיסאם חאיק, קיבל בקשת חייב המפרט את נסיבותיו הקשות והמאתגרות להפחתת ריביות בתיק בשל חוסר הכנסה הנובע מבעיות רפואיות.


לאחרונה, רשם ההוצל"פ שקד על התיק וערך בדיקה מקיפה בסוגיית הפחתת הריבית בהתאם לחוק ההוצאה לפועל, הרשם פירט את הטעמים המיוחדים שמכוחם רשאי רשם מיוזמתו להורות על הפחתת ריבית פיגורים בתיק הוצאה לפועל.


הרשם חאיק הדגיש כי ריבית פיגורים משרתת את המטרה של הנעת חייבים להסדיר את חובותיהם ולפרוע חובות בהקדם. הוא ציין כי בעוד שניתן לראות בריבית פיגורים אמצעי ענישה כלפי חייבים, אך על לא עוול בכפו, כגון החייב הנושא בתשלום צו החיוב החודשי שהושת עליו במרוצת השנים. 


כמו כן, ההליך בו נקט הזוכה בתיק היה לפני 12 שנים. למרות החלטה ברורה בעניין, הצד הזוכה בחר שלא להיענות אז לבקשות החייב.


צויין כי, במהלך השנים שילם החייב סכום של 21,000 ש"ח לקרן החוב, ולא פחות מ- 49,000 שקלים, יתרה בתיק עומדת על 74,505 שקלים המייצגים אך ורק את ריבית הפיגורים.


הרשם הדגיש כי הצד הזוכה בתיק הוא בנק בולט ובעל מוניטין, "מצופה מגוף פיננסי לפעול כפליים לגביית חובו בתיק, ובכך מצביע על אחריות מוגברת לנקוט בצעדים במימוש החוב בעניין זה".


עוד הוסיף הרשם כי, מצבו הכלכלי המשתקף אף מיתרת חובותיו בהוצל"פ העולים על 1.6 מיליון שקלים, העדר נקיטת הליכים בכלל לתקופה העולה על 12 שנים, כאשר בתקופה זו ניתן לראות בקשות של החייב בתיק בלבד, כל אלה, לצד הסכום ששילם החייב בתיק עד כה, העולה על כפול שילוש מקרן החוב, מהווים יחד טעמים המצדיקים את ביטול ריבית הפיגורים.


משכך, הגיע הרשם (בצילום) חאיק למסקנה כי בהתחשב בסכום שכבר שילם החייב בתיק ולנימוקים ספציפיים, הפעיל הרשם את סמכותו והורה על סגירת התיק.

 

 


 


Comments


bottom of page