top of page

משבר בתיירות: רשת מלונות אוליב רימונים מבקשת הקפאת הליכים עם חוב של 35 מיליון שקל


חברת פורת ניהול מלונות שבשליטת עמית פורת, בעלת רשת מלונות אוליב רימונים, הגישה לאחרונה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה, להקפאת הליכים נגד החברה. במקביל לבקשה זו, הציגה החברה תוכנית מקיפה שמטרתה לשקם את מצבה הפיננסי. יש לציין כי הרשת מוצאת את עצמה מנהלת הליכים בפני השופטת המוערכת בטינה טאובר, כאשר החברה חייבת לנושיה, כ-30-35 מיליון שקל, תוך שהיא נושאת בחובות נוספים של 18 מיליון שקל לפורת ומשפחתו, שהשקיעו בעסק.


עדכון:

סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, בטינה טאובר, הקפיאה ל-90 יום את ההליכים נגד חברת פורת ניהול מלונות שבשליטת עמית פורת, בעלת רשת מלונות אוליב רימונים. טאובר מינתה (24.10.23) את עוה"ד ארז חבר ורון חכים לנאמני חברות הקבוצה והם ינהלו אותה בתקופת ההקפאה.


אוליב רימונים עשתה לעצמה שם בתחילה בתחום התיירות הכפרית, לפני שרכשה את המותג "רימונים" מקבוצת הכשרת היישוב. מהלך אסטרטגי זה אפשר רשת מלונות אוליב להתרחב לתיירות עירונית, ולבסוף להפעיל 18 בתי מלון עם מאות חדרים בשיאה. הרשת מייחסת את קשייה הכלכליים הנוכחיים להשפעות השליליות של מגיפת COVID-19. בשנת 2019 אשר רשמה הכנסות של 49 מיליון ש"ח, עם תחזית אופטימית של 80 מיליון ש"ח לשנת 2020. עם זאת, הנסיבות הפכו לרעה והכנסות הרשת צנחו ל-22 מיליון ש"ח, 62 מיליון ש"ח ו-79 ש"ח. כאשר נזק משמעותי התרחש בתל אביב ובירושלים.


כדי למתן את המשבר, הפסיקה רשת מלונות אוליב את פעילותה בשלושה בתי מלון קטנים יותר, בהיקף של חוב של 15 מיליון שקל. החברה גם לקחה הלוואות מבנקים וממקורות אחרים. עם זאת, הריבית הגוברת הביאה לעלויות מימון שזללו את הרווח התפעולי שעמד על 4.7 מיליון שקל. מלחמת חרבות ברזל שיתקה את פעילותה ומכבידה עליה עוד יותר, אך הקפאת הליכים תאפשר לרשת לקלוט מפונים מהדרום ומהצפון בחלק ממלונותיה ומכאן הדחיפות שבבקשה.


רשת המלונות מתכננת להפעיל רק את המלונות הרווחיים: שבטים הר תבור, 51 חדרים, גלבוע פסגת הגלבוע, 50 חדרים, אקוודוט רגבה שבגליל המערבי, 118 חדרים, שני ירושלים 50 חדרים, ווייטהאוס וגורדון בתל אביב 36 חדרים, אוליב אין נהריה חדרים ומדיסון נהריה 9 חדרים. הרשת צופה, כי בטווח של חמש שנים היא תגיע לרווח נקי שיילך ויעלה מ-8 ל-14 מיליון שקל בשנה.

הבקשה הוגשה באמצעות עוה"ד שי מילוא.Kommentare


bottom of page