top of page

השופט אורנשטיין דחה בקשות לפסול את עצמו: מפעל הפיס דורש לעכב הליך בעניינושמח בביצה: השופט בדימוס איתן אורנשטיין, בורר ותיק, נתקל בהתנגדות מצד גורם אחר בתיק המבקש לעכב את הליך הבוררות.


נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב לשעבר מסובך תקשורתית בעקבות פרסום הקלטות של עיתון "הארץ" הכוללות שיחות בינו, ובין ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, עו"ד אפי נוה, מה שגורם למשטרה לשקול לפתוח בחקירה פלילית.


לאור האירועים האחרונים, בעלי דין בשלוש בוררויות נפרדות הביעו התנגדות להמשך התיקים בפני השופט בדימוס אורנשטיין בשלב זה. הקבלן איציק תשובה ואיש העסקים דן גרטלר ביקשו בשבועות האחרונים את התפטרותו של אורנשטיין, אך נדחו על ידו. כעת, גורם ציבורי מבקש לדחות הליכים: מפעל הפיס מבקש עיכוב של שלושה חודשים בבוררות או עד להסרת העננה מעל השופט בדימוס. הנימוק מבוסס על חששות בהתחשב בנסיבות הנוכחיות, כי השלמת הבוררות עלולה שלא להיות אפשרית, מה שעלול לגרום לבזבוז של כספי ציבור. בקשת הדחייה הזו זוכה לתמיכת הצד שכנגד בבוררות — עובדת בכירה לשעבר במפעל הפיס שתובעת מהמפעל מיליוני שקלים. הבוררות, המתמקדת בתביעות דיני עבודה ונזיקין, החלה לפני כשנה ונמצאת בשלב המקדמי.


ערב חג הפסח ביקשו הנציגים המשפטיים של מפעל הפיס מאורנשטיין לדחות את הליך הבוררות, תוך ציון הפרסומים האחרונים של שיחות בין אורנשטיין לעו"ד אפי נוה, לצד בדיקת המשטרה המתנהלת. הם הדגישו כי להתפתחויות אלה עשויות להיות השלכות על צדדים שלישיים, שעלולות להשפיע על המוניטין של הבורר. יתרה מכך, הם ציינו כי הבקשה תלויה ועומדת של בעלי דין אחרים, ובראשם הקבלן איציק תשובה, לפסול את אורנשטיין עתידה בקרוב להתברר בבית המשפט.


במפעל הפיס צועדים בזהירות, ומדגישים כי הצדדים אינם מפקפקים כעת ביושרו של הבורר או מבקשים את פסילתו. עם זאת, הם מביעים דאגה מגורמים כמו מעורבות המשטרה ופעולות של גורמים אחרים שעלולים לשבש את תהליך הבוררות בעתיד. אי ודאות זו, לטענתם, עלולה להוביל למכשולים בלתי צפויים. מפעל הפיס מנמק את בקשתם בהדגשת מעמדם כגוף הנתמך על ידי המדינה, תוך הדגשת אחריותם המוגברת לניצול זהיר ושקוף של כספי הציבור.


עד כה היו שני ניסיונות בתיקי בוררות שונים לדחוף את השופט בדימוס אורנשטיין לפרוש מתפקידו על רקע המחלוקת המתמשכת. שתי הבקשות הללו נדחו על ידי אורנשטיין. אחת הבקשות היתה מהיהלומן דן גרטלר בבוררות המיליארדים בה היו מעורבים האחים גרטנר, משה ומנדי. גרטלר ביקש את פסילתו של אורנשטיין לאחר שנודע לו כי השופט סיים את פסק הדין. אורנשטיין דחה את בקשת הפסילה והוציא את פסק הדין בשבוע שעבר, שדחה ברובו את טענות האחים גרטנר וחייב את גרטלר לשלם פחות משמעותית מהתביעה המקורית נגדו.


במקרה השני מדובר בקבלן איציק תשובה, הנתון בסכסוך עם שותף עסקי לשעבר. בעקבות פרסום הקלטות ובדיקה המשטרתית המתנהלת, הביע השותף אובדן אמון בהליך הבוררות, ומסר כי "האמון שלי בהליך הבוררות התערער לחלוטין". אחרי שאורנשטיין דחה את בקשתו בנימוק כי לא הפר את חובת האמון שלו כלפי הצדדים, תשובה הגיש לבית המשפט במהלך חג הפסח בקשה להדחתו של אורנשטיין מתפקידו כבורר או לכל הפחות להשעות את עצמו מתפקיד הבורר עד לסיום הליך הבדיקה המשטרתית בעניינו.

 

 

 

댓글


bottom of page