top of page

השופטת גרוסמן: סופר-פארם תפצה לקוחות ב-780 אלף שקליםבעקבות תביעה ייצוגית לפיה סופר- פארם מעלה מחירים לפני מכירות ומציגה אותם כמחירי מבצע למשך למעלה מ-35 יום, הגיעה הרשת לפשרה עם התובע. סופר-פארם הודיעה לביהמ"ש כי תעניק הנחה לצרכנים שירכשו מוצרי בישום ואיפור באינטרנט. ההסדר אושר על ידי השופטת (בצילום) נועה גרוסמן וכעת הוא קיבל תוקף של פסק דין.


לאחר משא ומתן, הרשת הסכימה לפצות את הצרכנים עד למיצוי סכום הפיצוי שנקבע בתביעה בסך 750 אלף שקל.


הבקשה לתביעה ייצוגית הוגשה אחרי טענת צרכן לפיה סופר-פארם העלתה מחירים עבור מבצעים באתר סופר-פארם אונליין מאז הקמתו ב-2017, מתוך כוונה לשוות למבצעים עומק לא אמיתי. הדגש היה בעיקר על קוסמטיקה, בשמים ואיפור. בתביעה צויין כי סופר פארם הציגה מחיר רגיל גבוה באופן מלאכותי ומחיר מבצע שנראה מוזל במידה ניכרת. מחירי המכירה הללו נשמרו למשך יותר מ-35 ימים.


מנגד, סופר-פארם אמרה כי בשל תקלה בהגדרת מערכת המחשוב, היו מבצעים שארכו מעבר ל-35 יום. התקלה נבדקה עם גילויה וטופלה. עוד הוסיפה, כי היא פועלת בהתאם להוראות הדין, בשים לב להנחיית הממונה ולפסיקת בתי המשפט בכל הנוגע לפרסום והצגת מחירים.


בהמשך הגיעו הצדדים לפשרה, וסופר פארם אמרה כי תקפיד שמבצעים ומכירות מיוחדות הנמכרים באתר האינטרנט, יחושבו ויוצגו ביחס למחירם הרגיל, שהיה בתוקף לפחות 7 ימים לפני עריכת המבצע.


הרשת תעניק בכל קניה לצרכנים שיבצעו רכישה במחלקת הקוסמטיקה, הבישום והאיפור שבחנות האונליין הטבות, בדמות הנחה אמיתית שתינתן מהמחיר הרגיל של המוצרים כפי שהם נמכרו קודם למתן ההנחה, וזאת עד לסכום מצטבר של 750,000 שקל. ההטבה תינתן בדרך של הנחה אוטומטית, בסך 10 שקל שתרד בסוף כל חשבון באתר.


סוף דבר:

השופטת גרוסמן אמרה כי "לאחר עיון בהסדר הפשרה המוצע, בהערות המדינה ובתשובת הצדדים, ולאחר ששקלתי את מכלול השיקולים שעל בית המשפט לשקול, מצאתי כי מדובר בהסדר ראוי, הוגן וסביר".


משכך, השופטת קבעה כי היא "מאשרת את הסדר הפשרה ונותנת לו תוקף של פסק דין. הגמול ושכר הטרחה ישולמו בהתאם למוסכם בין הצדדים, כאשר אני מורה על הפחתת סכום הגמול מסך של 60,000 שקל לסך של 30,000 שקל. בהתאם, אני מורה כי שווי ההטבה יוגדל לסך של 780,000 שקל, על חשבון יתרת הגמול המוסכמת שלא תשולם".


בנוסף, סופר פארם תשפה את ההתובעים בעד תשלום סכום חלקה הראשון של האגרה.
Comments


bottom of page