top of page

מוכר רהיטים ישלם 96 אלף שקל לעובדת שהוטרדה מיניתבית הדין לעבודה בתל אביב פסק לאחרונה לטובת נציגת שירות לשעבר בחברת שיווק רהיטים, העובדת תפוצה בסכום של כ-96 אלף שקל בגין הטרדה מינית על ידי עובד החברה. השופטת (בצילום) יפית מזרחי-לוי קבעה כי מעשים כמו חיבוקים, נשיקות וצביטה מהווים עילה למתן פיצויים לעובדת.


התובעת החלה את עבודתה בחברה בחודש נובמבר 2018, שם הוטל עליה לארגן את לוח העבודה של הנתבע במסגרת תפקידה. בתביעה היא פירטה כיצד זמן קצר לאחר הצטרפותה לחברה היא החלה לסבול מהטרדות מיניות חוזרות ונשנות מצידו.


לטענתה ההטרדות החלו בהערות ובמחמאות על המראה החיצוני שלה, ובהמשך חיבוקים, צביטה בלחיים ונשיקות ראש, ולבסוף התקדמה למגע לא רצוי בירך ובישבנה. למרות בקשותיה העקביות להפסיק את מעשיו בשל היותה נשואה, הוא התעקש, בעוד והנהלת החברה לא עשתה דבר כדי לעצור זאת.


העובדת פוטרה מתפקידה לאחר 5.5 חודשי העסקה, כשהיא בהיריון. בנוסף לבקשת פיצויים בגין ההטרדה המינית שעברה, היא טוענת כי היא זכאית לפיצוי בגין פיטוריה הקשורים להריונה והתלונה שהגישה על הטרדתה המינית.


החברה והנתבע אכן אישרו את החיבוקים ונשיקות על הראש, וייחסו זאת להתנהגות "אבהית" שהפגין האחרון כלפי כל אנשי הצוות, ובכך שללו כל טענות להטרדה מינית. יתרה מכך, החברה טענה כי הפסקת התובעת נבעה מתפקוד לקוי ולא מהריונה או מהתלונה שהגישה.


בתחילה קבעה השופטת מזרחי-לוי כי אין די ראיות כדי לקבוע כי הנתבע נגע פיזית בירך ובישבנה של התובעת. בנוסף, עוד צויין, כי לא התקיימו ביניהם יחסי מרות אלא יחסי השפעה ברף הנמוך',  לפיכך, גם האמירות השנויות במחלוקת שיוחסו לו, כמו "אוהב אותך", "תורידי את המעיל" ו"איזה גוף יפה יש לך", אינן מהווים הטרדה מינית בהקשר זה.


עם זאת, המצב שונה באשר לטענות להטרדה הקשורות לנשיקה ולצביטה. השופטת האמינה לעובדת לפיה הנאשם נישק את ראשה וכפות ידיה, צבט את לחייה ואת אפה, וחיבק אותה בחוזקה תוך הבעת אמירות כמו "אוהב אותך" ו"כפרה עליך". עוד טענה העובדת כי היא התנגדה למגע  וניסתה להרתיע את הנתבע בנימוק שהיא נשואה ודתייה, אולם למרות התנגדותה, הוא המשיך בהתנהגותו מדי יום.


"כל אלו מובילים אותנו למסקנה שהנתבע התהלך על גבול דק שבין הטרדה לבין התנהגות שעשויה להתפרש בנסיבות מסוימות, כהתנהגות שאינה עולה כדי הטרדה. בעניינה של התובעת נחצה הגבול הדק ממילא", ציינה השופטת.


נקבע כי הוא כפה על התובעת מגע פיזי לא רצוי שוב ושוב. משכך, הן הוא והן החברה, עליו ועל החברה שלא עשתה מספיק כדי למנוע את ההטרדות לפצות אותה ב-60 אלף שקל.


עוד נקבע כי החברה תפצה אותה ב-15 אלף שקלים ובנוסף 20,935 שקלים עבור הפרשות לפנסיה, הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.


コメント


bottom of page