top of page

השופט טל פרי ביטל את הודאתה של פסלר בהפקרה "הנאשמת מנסה לחמוק מהצדק"בתפנית מפתיעה, קיבל סגן נשיא בית המשפט לתעבורה מחוז מרכז, השופט טל פרי, החלטה נדירה לבטל את הודאתה של קרול פסלר, אשר דרסה למוות בשנת 2023 את הילד רפאל אדנה.


מותו הטראגי של הילד רפאל אדנה, לא רק עורר שאלות לגבי ההליכים המשפטיים אלא גם הצית מחאות נרחבות של הקהילה האתיופית נגד רשויות האכיפה. צעדו של פרי נדיר מאוד והוא בא בשל סתירה בין הודאתה של פסלר לבין טענותיו של הסניגור.

 

התאונה התרחשה בנתניה במאי 2023 ופסלר לא הואשמה בגרימת מותו של אדנה אלא בהפקרה אחרי פגיעה ("פגע וברח"). למרות שהודתה בעובדות כתב האישום בדיון שנערך בחודש שעבר, נוצרה סתירה כאשר סנגורה טען כי העבירה בה הודתה אינה מתיישבת עם אירועי המקרה בפועל. הוא טען כי במקום זאת יש להרשיע את פסלר בהפרת חובת ההמתנה בזירת תאונה בה נפצע אדם, עבירה פחותה מזו שהואשמה בתחילה.

 

התביעה התנגדה לדון בהרשעה והפצירה לבית המשפט להתקדם בקביעת העונש המתאים. סגן הנשיא פרי, שהביע חוסר שביעות רצון מהודאתה של פסלר, החליט לאפשר את שלב ההוכחות לאחר שהמדינה ציינה כי לא תתנגד לנהל את שלב ההוכחות.

 

במהלך הדיונים המתיחות הסלימה כאשר דחתה התביעה את טענתו של עורך הדין לפיה יש לתקן את כתב האישום, קבע פרי: "התנהלות הנאשמת וסניגורה מלמדים על ניסיון לניצול הפרוצדורה הפלילית על-מנת לחמוק ממשפט צדק". החלטה שעוררה ויכוחים בחוגים משפטיים ובציבור כאחד.


השופט אמר כי התנהלות ההגנה נבעה מתוך חשיבה שבמצב הדברים הזה תימנע מהתביעה האפשרות לתקן את עובדות כתב האישום. הסנגור המתין כי בית המשפט ירשיע את הנאשמת, ולאחר שניתנה הכרעת הדין ובית המשפט הרשיע את הנאשמת בעבירה המיוחסת לה, דהיינו הפקרה לפי סעיף 64 א(ב), העלה הוא  בו ברגע טענה שמשמעותה היא שעל בית המשפט לזכות את הנאשמת מעבירה המיוחסת לה בכתב האישום ולהרשיעה בעבירה אחרת.


לדברי השופט, "כפי שהובהר, הסנגור בחר,משיקוליו, שלא להעלות טענה מקדמית ולפיכך הורשעה הנאשמת על פי הודייתה. יחד עם זאת, סבורני כי הרשעתה של הנאשמת אינה יכולה להיוותר על כנה שעה שהלכה למעשה, כופרת הנאשמת ביסוד הנפשי הנדרש לצורך הוכחת העבירה המיוחסת לה, דהיינו מודעות".

 

עוד ציין השופט כי "אין ספק כי בפניי ניצבת החלטה קשה. לא בנקל יורה בית המשפט על ביטול הודאת נאשם מיוזמתו ובהחלט ניתן לומר כי מדובר בהחלטה שאינה שכיחה במקומותינו. ואולם, לאחר שנאמרו הדברים, ובשים לב לחשש הממשי לפגיעה בצדק לא אוכל להותיר את הכרעת הדין על כנה ולפיכך הכרעת הדין שניתנה ביום 19.2.24 מבוטלת.

 

סוף דבר, "רשמתי בפני הודאת הנאשמת בכל עובדות כתב האישום תוך כפירתה ביסוד הנפשי, דהיינו רכיב המודעות . הצדדים יגישו רשימת עדים מוסכמת ולחילופין, את כלל תיק המוצגים בהסכמה".

 

 

 

Comments


bottom of page