top of page

הפיל אותם: סוכן סמוי הפליל 24 נאשמים בעבירות סחר בנשק, סמים והלבנת הוןמאת: מגזין בית המשפט

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז ארבעה כתבי אישום וכתב אישום נוסף לבית משפט השלום ברמלה כנגד 24 נאשמים בגין עשרות עבירות נשק, סחר בסמים והלבנת הון, כל אחד על פי חלקו, לאחר שנתפסו בפעילות סוכן משטרתי סמוי.

 

מכתבי האישום שהוגשו באמצעות עורכות הדין חן יצחקי ונלי מורן מאני מפרקליטות מחוז מרכז, עולה כי במהלך החודשים ינואר 2023 עד לפברואר 2024 פעל סוכן משטרתי סמוי על מנת לבצע עסקאות מבוקרות של סחר בנשק וסמים.

 

כתב האישום שהוגש לבית משפט השלום כולל שישה אישומם של סחר בסם מסוכן בצוותא חדא וניסיון לסחר סם מסוכן כשרוב עסקאות הסמים בוצעו בשיטה דומה בה נפגשו הנאשמים עם הסוכן אותו הכירו בנקודת מפגש מוסכמת ובה החליפו בין הסמים לתמורה.

 

כתבי האישום שהוגשו לבית המשפט המחוזי מרכז, מתארים את עסקאות הסמים הרבות אותן ביצע הסוכן עם הנאשמים, כשיש בניהם היכרות מוקדמת. הסוכן היה יוצר עם הנאשמים קשר ואומר כי הוא רוצה לרכוש מהם סמים, וכך בכל פעם היה מבצע איתם עשרות עסקאות באלפי, ועשרות אלפי שקלים. בנוסף, הוגשו בקשות חילוט בגובה מאות אלפי שקלים בגין הכסף המזומן שנתפס בביתם של הנאשמים, כשאחת מבקשת החילוט עומדת על למעלה ממיליון שקלים.

 

אחד מכתבי האישום מתאר את עסקאות הנשק וניסיונות לביצוע עסקה אחרת בנשק שביצע הסוכן עם הנאשמים, כשגם מקרה זה יש בין הסוכן לבין הנאשמים היכרות מוקדמת רבת שנים. הניסיונות בוצעו כאשר הנאשמים היו שולחים לסוכן תמונות של נשקים ומחירם על מנת לעניין אותו ברכישה. כתב אישום זה כולל 17 אישומים בגין נשיאת נשק, סחר בנשק בצוותא חדא וניסיון לביצוע עסקה אחרת בנשק.

Comments


bottom of page